Ilko
Ilko

Üye Yazıları


Dr. Keçelioğlu’nun “Taksirli Suçun Dogmatiği” eseri üzerine

Modern ceza hukukunun en önemli ilkelerinden birisi “kusursuz suç ve ceza olmaz” ilkesidir. Ortada kusur yoksa işlenen fiilin niteliği ve sonucu ne olursa olsun, fail cezalandırılmaz. Ceza hukukunda kusur kast ve taksir olmak üzere iki ana başlık altında işlenmektedir.


Öğretim üyelerinin ceza soruşturması usulünde değişiklik yapıldı

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı gibi merkezi idareye bağlı olarak çalışan kamu görevlileriyle üniversitelerde çalışanların görev suçlarına ilişkin soruşturma süreci birbirinden farklı usullere tabi kılınmıştır. Üniversitelerde çalışan öğretim görevlilerinin ve memurların ceza…


Yargıtay bademcik ameliyatı için alınan onam formunu geçersiz saydı

Yargıtay bir özel hastanede yapılan bademcik ameliyatı sonrasında gelişen kanamanın durdurulamaması sonrasında, hastanın sevkedildiği özel hastanede geçirdiği süreç ve cerrahi müdahaleler neticesinde, hekimi ve hastaneyi yetersiz onam almaktan dolayı sorumlu saydı.


Yeni YÖK yasasında bilimsel yayınlarla ilgili düzenlemeler ve ‘intihal’ cezası

Resmi Gazete’de yayınlanan YÖK yasası değişikliğinde öğretim görevlilerinin yayın etiği ve sorumlulukları ile ilgili bir çok kural yer aldı. Yaygın olarak “intihal” olarak bilinen fiili işleyenler için “üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası” verilmesi öngörüldü.


Hangi spor ömrü uzatıyor? Her spor dalının etkisi farklı

Sağlıklı kalmanın yolu büyük oranda düzenli spor yapmaktan geçer. Spor yaparak olası birçok hastalıktan korunmak mümkün. Bu yüzden düzenli spor yapmanın faydaları saymakla bitmez. Örneğin Kalp-Damar dolaşımını geliştirmesi, kandaki triglycerid seviyesin…


Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun dava ehliyeti var mı?

Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını düzenleyen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yayımlanmasından sonra Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun tüzel kişiliğinin mevcut olup olmadığı hususunda bir belirsizlik dönemi oldu. Danıştay, TKHK’nun dava…


Prof. Dr. Öztürk: İnmede trombolitik tedavide onam formu kaldırılmalı

İnmede koruyucu hekimliğin ön plana alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, inme geçiren hastalara müdahale sürecinde her dakikanın kritik önemde olduğunu ve hasta yakınlarından onay alınması tedaviyi sekteye uğrattığını belirtti.


Danıştay, plastik cerrahı malpraktis davasında kusurlu buldu

Danıştay, bir Devlet üniversitesi hastanesinin plastik cerrahi bölümünde uygulanan bilateral konjenital pitozis operasyonu sonucunda hastada meydana gelen göz kapaklarında kapanmama ve görme kaybı şikayetlerinden dolayı, hekimi kusurlu buldu.


Sepsis tedavisindeki her saatlik gecikme, ölüm oranlarını beş kat artıyor!

Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği kontrolsüz yanıt ile kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Sıklıkla başka tıbbi durumlarla karıştırılan sepsis, erken tanı ve tedavi uygulanmazsa ölümcül sorunlarına neden oluyor.


Reçetesiz ilaç sayısı artacak, eczacının rolü yeniden tanımlanacak

Renkli reçeteler elektronik ortama taşınıyor… Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, reçetesiz satılan ilaçların artırılması için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü, mevcut ilaçların yüzde 15’inin reçetesiz satışına izin verilebileceğini açıkladı.


Sağlıkta yerli üretim dönemi başlıyor! Plazma fraksiyonu için çalışma tamam

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, plazma fraksiyonu ile ilgili yerli üretimde Kızılay ile birlikte çalışacak şirket seçiminin son aşamada olduğunu ve yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Medikal Akademi’nin sorularını yanıtlayan Gümüş…


Riskli görülen ve şikayet edilen kozmetik ürünlerin çoğu zararlı çıktı

Kozmetikte riskli ürünlerin çoğu güvensiz ve teknik sorunlu çıktı! Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, periyodik PGD faaliyetleri kapsamında, 2016’te yaptığı denetimlerde, 171 kozmetik üründen 9’unun güvensiz, 130’unun ise teknik düzenlemeye aykırı bulundu.


Sağlıkta reformun odağı, hizmet kalitesi, koruyucu hekimlik ve yerli üretim olacak

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, ikinci faz sağlık reformuna dair ipuçları verdi: Hekimlerin çalışmasına kalite gözetimi geliyor! Sağlık hizmeti kalitesi, koruyucu hekimlik, yerli üretim ve bebek ölümleri yeni reformun odakları olacak!


Antibiyotik kullanımında Artvin Avrupalı çıktı! En fazla kullanım Şanlıurfa’da oldu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, eczanelerin İlaç Takip Sistemi dışı ilaç satışlarının ciddi bir sorun olarak ortaya çıktığını, kayıt dışı satışların hem tıbbi politika yönünden, hem de ilaç sisteminin yönetilmesinde zorluklar çıkardığını söyledi.


Prof. Dr. Murat Tuzcu: Kalp hastalıklarının %90’ı kader değil ve korunmak mümkün

Cleveland Clinic Abu Dhabi Kalp Damar Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuzcu, kalp hastalıklarının %90’ının genetik olmadığını ve kalp hastalıklarında yaşam biçiminden beslenmeye kadar çok geniş bir dizi etkenin rol oynadığını söyledi.


Akıl hastalığı nedeniyle boşanmanın hukuki koşulları nelerdir?

Medeni Hukukumuzda boşanma sebeplerinden birisi de akıl hastalığıdır. Türk Medeni Kanununun 165 inci maddesine göre, eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.


Her hemşirenin bir branşı olmalı

Branşlaşma ülkemizde halen sağlık sistemini önemli eksiklerindendir. Hemşireler görevleri süresince sağlık kurum ve kuruluşlarının birçok farklı birimlerinde (Hastanelerin değişik birim ve servisleri) çalışmalarına rağmen, bu birimlere özgü herhangi bir branş ve uzmanlık ünvanına sahip değiller.


Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu: Türkiye’nin kronik hastalık yükü verileri güncellenecek

Sağlık Bakanlığı, Türkiye kronik hastalık yükünün belirleneceği geniş kapsamlı bir hane halkı taraması başlatıyor. Taramayla, daha önce yapılan çalışma güncellenmesi yanında kapsam olarak da genişletilecek. Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, proje ile ilgili bilgi verdi.


Genetik tarama ile kanserden korunmak ve bir adım önde gitmek mümkün

Meme kanseri birçok ülkede kadınlarda en sık görülen kanser türü ve ölüm sebebi. Yaşamı boyunca her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor ve 30 kadından biri de meme kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Prof. Dr. Ajlan Tükün, sorularımızı yanıtladı.


Tip 2 Diyabete karşı pratik önlemler ve teşhis & tedavideki yeni gelişmeler

Şeker hastalığı genellikle genetik ve çevresel etkenlerin birlikte oluşturduğu ve kanda glikoz seviyesinin aşırı yükselmesi ile sonuçlanan kronik metabolik bir hastalıktır. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen Diyabet bilinen en eski hastalıklardan biridir.


 
 
 
Araç çubuğuna atla