Wellcare
Wellcare

Üye Yazıları


Ameliyat sonrası hastasını iyi takip etmeyen hekime meslekten men cezası

Prematüre doğum nedeniyle yürüme engelli olan ve birkaç kez ortopedi uzmanınca ameliyat edilen ancak daha sonra iyi takibi yapılmadığı için hayatını kaybeden çocuk hastanın durumunu ele alan mahkeme doktora 45 bin lira para ve 6 ay meslekten men cezası


Sualtı hekimlerinin yetkisini kısıtlayan tebliğe Danıştay’da iptal davası açıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu 18 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Tebliği ile sözde eşitliği sağlamak adına kamuda ve özelde çalışan sualtı ve hiperbarik tıp hekimlerinin tek başlarına hiperbarik oksijen tedavisi raporu düzenleme yetkisini kaldırmıştı.


Nikotin maddesinin insan üreme sistemi üstündeki olumsuz etkileri

Sigara ile alınan nikotin yumurtalıklardaki hücreleri etkileyerek genetik anomalilere sebebiyet vermektedir. Nikotin maddesi bir kadın için en büyük düşmandır. Anne adayının yumurta hücresini bozmaktadır. Nikotin alan kişiler erken menopoza girerler…


Yurtdışında ihtisas yapan doktorların mecburi hizmetinde önemli gelişme

7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı kanunla yurtdışında tıp veya ihtisas eğitimi alanlarla yine yurtdışında doçent veya profesör olarak çalışan doktorların mecburi hizmet yükümlülüğünden muafiyetlerine ilişkin hükümler de yer alıyor.


Mağdur edilen ÖYP’lilerin sorunları mutlaka çözülmeli

Ülkemizde bir süredir uygulanan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde atamaları yapılan kişiler YÖK Kanununun 33. maddesine göre istihdam ediliyordu. Ancak son olarak 674 sayılı KHK ile bu kişilerin statüsünde yapılan değişiklikle mağduriyet oluştu.


Kan grubu ile kalp krizi riski arasında ilişki var mı? 90 bin kişiyi kapsayan araştırma

Bir kişinin kalp krizi riski taşıyıp taşımadığı, taşıyorsa ne oranda taşıdığı, o kişinin beslenme, aktivite ve sigara içme alışkanlığı, mesleki durumu gibi çevresel faktör ile genetik yatkınlığına bağlı olarak değişir. Bu konuda yeni bir faktör keşfedildi: Kan grubu!


Doktorların eş durumu atamasına ilişkin yeni düzenlemenin sonuçları…

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bu Yönetmeliğin eski halinde memurların kamu personeli olmayan eşlerinin yanına tayin edilmesine imkan tanınıyordu.


Malpraktis davasında hapis cezası alan hematoloji uzmanının savunması!

“Malpraktis davasında konsültan hematologa hapis cezası verildi” başlıklı yazımızdan sonra ilgili hematoloji uzmanı aradı ve bahse konu vakanın tıbbi durumu ve yargılama sürecinde yaşadıkları konusunda beni bilgilendirdi; yargılamanın adaletli yapılmadığından yakındı.


Kronik Yorgunluğa neden olan 60 ‘Met. Atık Maddenin’ farklı olduğu keşfedildi

Akşamları erken yatmanıza ve yeterli uyuduğunuzu düşünmenize rağmen sabahları çok yorgun kalkıyor ve gün boyu kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz? Eğer bu durum 6 aydan uzun süre devam ediyorsa sizde “Kronik Yorgunluk Sendromu” olabilir.


Malpraktis davasında konsültan hematologa hapis cezası verildi

Daha önce geçirdiği kafa travması sonrasında kemik grefti konulacak hastanın trombositlerinin düşük olduğunu gören beyin cerrahı, hematoloji uzmanından konsültasyon istedi. Konsültan hematolog hastaya kronik ITP tanısı koydu ve steroid verilmesini önerdi.


Harran Üniversitesi Rektörüne açık soru: Yard. Doç. kadrosu kimin için açıldı?

24 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan Harran Üniversitesi Akademik Personel İlanında, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bir yardımcı doçent alınacağı da duyurulmuştu. Ne var ki alınacak yardımcı doçent için belirtilen koşullar kuşku yaratıyor.


Güzellik konusunda daha önce yazılmış bilimsel makaleler ve 5 gerçek

Bilim güzellik için ne diyor, Güzelliğin matematiksel ölçüleri nelerdir gibi ilginç birkaç konuya kısaca göz atalım. Kadının güzelliği konusunda yapılmış o kadar fazla bilimsel çalışma ve bu çalışmalardan ortaya çıkmış o kadar çok parametre var ki…


İlk yardım eğitimleri yaygınlaştırılmalıdır

Yaşam sürecinde insan, yaralanma ve hastalık gibi ilk yardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir. Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatı kurtarılabilir.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, adrese teslim kadro yanlışından dönmelidir

Bugün Sabah Gazetesinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün Akademik Personel İlanı yayımlandı. İlanda aynı üniversitenin Tıp Fakültesi İçin 10, Diş Hekimliği Fakültesi İçin 1, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu için 2 adet kadro ilan edildi.


Özel hastanelerde kaçak doktor çalıştırmanın cezası 20 kat ağırlaştırıldı

Özel hastanelerde bilhassa gece, hafta sonları ve bayram tatillerinde asistan hekimlerin nöbet tuttuğu bilinen ama açıkça konuşulmayan bir gerçektir. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle kaçak doktor çalıştırmanın cezası 20 kat arttırıldı.


İki uzmanlığı olan hekimler iki ayrı hastanede çalışabilir mi?

Son yıllarda birden fazla uzmanlık alanında ihtisas yapan hekim sayısında artış görülmektedir. Bu kişilerden bazıları tercih ettikleri uzmanlık alanına göre özel hastanelerde çalışabilmektedir. Ancak iki uzmanlığı olan hekimler konusunda açık düzenleme mevcut değil.


Yargıtay, meme estetiği operasyonunda yaşanan sorundan hekimi sorumlu tuttu

Yargıtay, bir özel hastanede plastik cerrahi uzmanınca büyük ve sarkık memeye uygulanan küçültme operasyonunda meme başının yeni yerine taşınması işleminin başarısız olmasını komplikasyon değil kusur olarak değerlendirdi ve hekimi tazminat cezası verdi.


Yargıtay: Komplikasyonlu doğuma gelmeyen doktor ölümden sorumludur

Bir Devlet hastanesinde meydana gelen olayda Yargıtay 12. Ceza Dairesi komplikasyonlu doğuma gelmeyerek bebeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla açılan ceza davasında doktorun ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmadan değil taksirle öldürme…


Mide perforasyonu ameliyatında yazılı onam olmadan apendektomi yapılabilir mi?

Danıştay, genel cerrahi uygulamasına ilişkin bir malpraktis davasıyla alakalı olarak olarak verdiği kararında, mide perforasyonu ön tanısıyla ameliyata alınan, ancak laparatomide cerrahi patolojisi bulunmayan hastanın önceden yazılı rızası olmasa bile hiperemik apendiksi…


Yargıtay: Diş çekimi sonrasında gelişen yüz felcinde hekim kusurlu değil

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine başvuran bir hastanın 28 numaralı dişinin çekimi sonrasında meydana gelen yüz felcinden dolayı yapılan savcılık soruşturmasında çekimi yapan diş hekimi kusurlu bulunmadı ve hakkında takipsizlik kararı verildi.


 
 
 
Araç çubuğuna atla