Wellcare
Wellcare

Üye Yazıları


Antibiyotik direncini önlemek için tedaviye bilimsel veri sağlanarak çözüm aranmalı

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof Dr. Çiğdem Kayacan, antibiyotik kullanımında yeni yaklaşımların ön plana çıktığını, bu süreçte mikrobiyolojinin öneminin arttığını vurguladı. Antimikrobiyal direncin yüksek olmasının sebepleri hakkında açıklama yapan


Kemiğimizdeki büyük risk: Osteoporoz nedir? Belirtileri, tanısı ve tedavisi

Düşük kemik kitlesi ve kemiğin yapısındaki değişikliklerle oluşan ve bunun sonucunda kemik kırılganlığının ve kırık riskinin arttığı bir hastalık olan osteoporoz’un tanısı, belirtileri ve tedavisi hakkında kapsamlı ders notu:


Dr. Keçelioğlu’nun “Taksirli Suçun Dogmatiği” eseri üzerine

Modern ceza hukukunun en önemli ilkelerinden birisi “kusursuz suç ve ceza olmaz” ilkesidir. Ortada kusur yoksa işlenen fiilin niteliği ve sonucu ne olursa olsun, fail cezalandırılmaz. Ceza hukukunda kusur kast ve taksir olmak üzere iki ana başlık altında işlenmektedir.


Öğretim üyelerinin ceza soruşturması usulünde değişiklik yapıldı

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı gibi merkezi idareye bağlı olarak çalışan kamu görevlileriyle üniversitelerde çalışanların görev suçlarına ilişkin soruşturma süreci birbirinden farklı usullere tabi kılınmıştır. Üniversitelerde çalışan öğretim görevlilerinin ve memurların ceza…


Yargıtay bademcik ameliyatı için alınan onam formunu geçersiz saydı

Yargıtay bir özel hastanede yapılan bademcik ameliyatı sonrasında gelişen kanamanın durdurulamaması sonrasında, hastanın sevkedildiği özel hastanede geçirdiği süreç ve cerrahi müdahaleler neticesinde, hekimi ve hastaneyi yetersiz onam almaktan dolayı sorumlu saydı.


Yeni YÖK yasasında bilimsel yayınlarla ilgili düzenlemeler ve ‘intihal’ cezası

Resmi Gazete’de yayınlanan YÖK yasası değişikliğinde öğretim görevlilerinin yayın etiği ve sorumlulukları ile ilgili bir çok kural yer aldı. Yaygın olarak “intihal” olarak bilinen fiili işleyenler için “üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası” verilmesi öngörüldü.


Hangi spor ömrü uzatıyor? Her spor dalının etkisi farklı

Sağlıklı kalmanın yolu büyük oranda düzenli spor yapmaktan geçer. Spor yaparak olası birçok hastalıktan korunmak mümkün. Bu yüzden düzenli spor yapmanın faydaları saymakla bitmez. Örneğin Kalp-Damar dolaşımını geliştirmesi, kandaki triglycerid seviyesin…


Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun dava ehliyeti var mı?

Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını düzenleyen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yayımlanmasından sonra Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun tüzel kişiliğinin mevcut olup olmadığı hususunda bir belirsizlik dönemi oldu. Danıştay, TKHK’nun dava…


Prof. Dr. Öztürk: İnmede trombolitik tedavide onam formu kaldırılmalı

İnmede koruyucu hekimliğin ön plana alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, inme geçiren hastalara müdahale sürecinde her dakikanın kritik önemde olduğunu ve hasta yakınlarından onay alınması tedaviyi sekteye uğrattığını belirtti.


 
 
 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla