Omeprol (omeprazol) nedir? Ne için ve nasıl kullanılır? Yan etkileri

10 Eylül 2020   |    29 Haziran 2021    |   Kategori: İlaçlar Print

Omeprol, asit reflü, mide, onikiparmak bağırsağı ve yemek borusu ülseri önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan proton pompası inhibitörleri grubuna dahil bir ilaçtır. Etken maddesi omeprazol midenin ürettiği asit miktarını azaltır, mide ekşimesi, hazımsızlık, yutma güçlüğü ve inatçı öksürük gibi semptomları hafifletir. Omeprol’ün uzun süreli kullanımı B12 vitamini eksikliği gibi bazı etkilere neden olabileceği için hastanın düzenli takibi gerekebilir. Baş ağrısı, ishal veya kabızlık, mide ağrısı, gaz, bulantı ve kusma yaygın görülen yan etkilerdir. Omeprol, piyasada kapsül ve enjektabl flakon formunda bulunur.

Omeprol (omeprazol) nedir?

Omeprol, belirli mide ve yemek borusu problemlerinin tedavisinde kullanılır. Etken maddesi omeprazol, proton pompası inhibitörleri ilaç sınıfındandır ve midedeki asit miktarını azaltarak tedavi eder. Omeprol, mide ve yemek borusundaki asit hasarını iyileştirerek mide ekşimesi, yutma güçlüğü ve inatçı öksürük gibi semptomları hafifletir. Ayrıca ülserleri ve yemek borusu kanserini önlemeye yardımcı olabilir. Piyasada kapsül (20 mg) ve enjektabl liyofilize toz içeren flakon (40 mg) formunda bulunur.

Reflü neden olur? Belirtileri, tedavisi ve reflüye iyi gelen besinler

Omeprol (omeprazol) ne için kullanılır?

Omeprol aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Yetişkinlerde:

Ülser nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

 • Helicobacter pylori adlı bakterinin neden olduğu ülserler ya da mide zarı iltihabı (ayrıca antibiyotik tedavisi de uygulanabilir)
 • Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar (NSAİİ)’ın neden olduğu ülserler. (İlacı kullanmadan önce Omeprol alınması koruyucudur)
 • Zollinger-Ellison sendromu (pankreastaki büyüme nedeniyle midenin aşırı asit üretmesi)
 • Mide kanaması
 • Stresten kaynaklanan ülseri önleme
 • Hazımsızlık

Hazımsızlık (dispepsi) neden olur? Ne iyi gelir? Doğal tedaviler

Çocuklarda:

 • 1 yaş üzeri ve 10 kg ya da daha ağır çocuklarda: GÖRH tedavisinde kullanılır.
 • 4 yaş üzeri çocuklar ve ergenlerde: Helicobacter pylori adlı bakterinin neden olduğu ülserlerin tedavisinde genellikle antibiyotikle birlikte kullanılır.

Omeprol nasıl kullanılır?

Omeprol doğru kullanımı nasıl olmalı?

 • Kapsülleri yemeklerle beraber veya aç karnına alabilirsiniz. Ancak sabahları almaya özen gösterin.
 • İlacınızı bir bardak bardak su ile için. Çiğnemeyin ya da ezmeyin.
 • Eğer siz veya çocuğunuz kapsülleri yutmakta zorlanıyorsanız birkaç yöntemle ilacınızı alabilirsiniz:
  • Kapsülleri açın ve içeriğini direk yarım bardak suyla yutun.
  • Kapsül içeriğini suya ya da meyve suyuna koyup karıştırın ve en geç yarım saat içinde için. Bütün ilacı içtiğinizden emin olmak için, bardağı yarım bardak suyla çalkalayın ve için.
  • İçeriği elma püresiyle karıştırın, ancak tanecikleri ezmeyin ya da çiğnemeyin.

Mide ağrısı neden olur? Ne iyi gelir? Belirtileri ve tedavisi

 • İlacınızı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde ve dozda alın. Ona danışmadan doz değişikliği yapmayın.
 • Eğer bir doz almayı unutursanız hatırlayınca hemen alın. Ancak bir sonraki doza az zaman kaldıysa unuttuğunuz dozu almayın. Ayrıca dengelemek için çift doz almayın.
 • Omeprol laktoz içermektedir. Eğer bazı şekerlere karşı hassasiyetiniz varsa kullanmadan önce doktorunuza danışın.
 • Omeprol’ün nadir de olsa sersemleme ve görme bozukluğu gibi yan etkileri olabilir. Eğer bu etkilerden birini yaşıyorsanız araç veya makine kullanmayın.

Omeprol dozları ve kullanılacak doz hesabı

Omeprol kapsül formu

Yetişkinler:

 • Gastroözofajiyal reflü hastalığı (GÖRH) tedavisinde: Önerilen doz günde 10 mg’dır. Eğer yemek borusunda hasar varsa 4-8 hafta boyunca günde 20 mg alınır. Hasar iyileşmezse ek olarak 8 hafta günde 40 mg uygulanabilir. İyileşme sağlanınca günde 10 mg ile devam edilir.
 • Onikiparmak bağırsağı (duodenum) ülseri tedavisinde: Önerilen doz 2 hafta boyunca günde 20 mg’dır. İyileşme olmazsa tedavi 2 hafta daha uzatılabilir. Ülser tamamen iyileşmezse 4 hafta daha günde bir kez 40 mg’lık doz uygulanabilir.

Mide bulantısı neden olur? Bulantı ve kusmaya ne iyi gelir?

 • Mide ülseri (gastrik ülser) tedavisinde: Önerilen doz 4 hafta boyunca günde 20 mg’dır. İyileşme olmazsa tedavi 4 hafta daha uzatılabilir. Ülser tamamen iyileşmezse 8 hafta boyunca günde bir kez 40 mg’lık doz uygulanır.
 • Her tür ülserin önlenmesinde: Önerilen doz günde bir kez 20 mg veya 40 mg’dır.
 • NSAİİ kaynaklı ülser tedavisinde: Önerilen doz 4-8 hafta boyunca günde tek doz 20 mg’dır.
 • Helicobacter pylori kaynaklı ülser tedavisinde ve tekrarının önlenmesinde: Önerilen doz bir hafta süreyle 20 mg’dır. Omeprol tedavisine ek olarak antibiyotik (amoksisilin, klaritromisin veya metronidazol) kullanılması gerekebilir.
 • Zollinger-Ellison sendromu tedavisinde: Önerilen doz günlük 60 mg’dır. Kullanım süresine hastanın durumuna göre doktor karar verir.

Çocuklar

 • Gastroözofajiyal reflü hastalığı (GÖRH) tedavisinde: 1 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılabilir. Uygun doza çocuğun kilosuna göre karar verilir.
 • Helicobacter pylori kaynaklı ülser tedavisinde ve tekrarının önlenmesinde: 4 yaşından itibaren kullanılabilir.Uygun doza çocuğun kilosuna göre karar verilir. Ek olarak antibiyotik (amoksisilin ve klaritromisin) kullanılması gerekebilir.

Mide kanseri (gastrik kanser) neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Omeprol enjeksiyon formu

 • Önerilen doz günde bir kez 40 mg’dır.
 • Zollinger-Ellison sendromu tedavisinde önerilen doz günde bir kez 60 mg’dır

Bazı hastalarda daha yüksek doza ihtiyaç olabilir ancak doz ayarı hastanın durumuna göre doktor tarafından belirlenmelidir.

Omeprol doz aşımı

Eğer kullanmanız gereken dozdan fazla kullandıysanız doktorunuza ya da eczacınıza danışın.

Omeprol kullananlar nelere dikkat etmeli?

Omeprol hangi ilaçlarla kullanılmaz?

Omeprol’ün bazı ilaçlarla birlikte kullanımı ilaçların etkisinde azalmaya ya da yan etkilere neden olabilir.

HIV tedavisinde kullanılan nelfinavir, atazanavir veya sakinavir içeren bir ilaç kullanıyorsanız, Omeprol almayın.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, Omeprol kullanmadan önce doktorunuza danışın:

 • Mantar ilaçları (ketokonazol, itrakonazol, posakonazol veya vorikonazol)
 • Digoksin (kalp ilacı),
 • Diazepam (anksiyete ilacı)
 • Fenitoin (epilepsi ilacı)
 • Varfarin, aspirin, klopidogrel gibi kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar
 • Rifampisin (tüberküloz ilacı)
 • Takrolimus (organ naklinde kullanılır).
 • Sarı kantaron (St John’s wort)
 • Silostazol (kramp benzeri ağrılarda kullanılır).
 • Erlotinib (kanser tedavisinde kullanılır).
 • Metotreksat (kemoterapi ilacı)
 • Steroid türü ilaçlar (Omeprol ile birlikte kemik erimesi riskinde artışa neden olabilirler)

Eğer Helicobacter pylori kaynaklı ülser tedavisi görüyorsanız ve Omeprol ile birlikte antibiyotik de kullanıyorsanız kullandığınız bu liste dışındaki ilaçlar hakkında da doktorunuza bilgi verin.

Omeprol alkol ile kullanılır mı?

Omeprol ile ölçülü olarak alkol kullanmanın bir sakıncası yoktur. Ancak, eğer ilacın baş dönmesi gibi bir yan etkisini yaşıyorsanız alkol bunu daha da kötüleştirebilir. Eğer semptomlarınızı daha da kötüleştiriyorsa alkol kullanmayın.

Omeprol formları ve türleri

 • Omeprol 20 mg kapsül
 • Omeprol 40 mg IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon

Omeprol eşdeğer (muadili) ilaçlar

 • Demeprazol 20 mg – kapsül
 • Erbinna 40 mg – enjektabl flakon
 • Erbolin 20 mg – tablet
 • Eselan 40 mg – enjektabl flakon
 • Losec 40 mg – flakon
 • Loseprol 40 mg – enjektabl flakon
 • Lyomepra 40 mg – enjektabl flakon
 • Olmezol 40 mg – enjektabl flakon
 • Omefix 20 mg – mikropellet kapsül
 • Omeprazid 20 mg – kapsül
 • Omepreful 40 mg – enjektabl flakon
 • Omeref 40 mg – enjektabl flakon
 • Omesek 20 mg – mikropellet kapsül
 • Omex 40 mg – enjektabl flakon
 • Prosek 20 mg – kapsül

Kimler Omeprol kullanmamalı?

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz Omeprol kullanmayın:

 • İlacın etken maddesi olan omeprazole ya da içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerji
 • Proton pompası inhibitörlerine (pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol vb.) karşı alerji.

Omeprol hangi durumlarda sakıncalıdır?

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz ya da Omeprol’ü kullanırken bu şikayetleri yaşamaya başladıysanız mutlaka doktorunuza bilgi verin:

 • Nedensiz kilo kaybı veya yutma sorunları,
 • Mide ağrısı veya hazımsızlık,
 • Kusma veya kanlı kusma
 • Kanlı dışkı,
 • Şiddetli veya sürekli ishal,
 • Şiddetli karaciğer sorunları,
 • Osteoporoza (kemik erimesi) bağlı kırık riski (Omeprol’ü 1 yıldan uzun süre kullanmak risk artışına neden olabilir)
 • Magnezyum eksikliği,
 • Eklem ağrısı
 • Güneşe maruz kalan yerlerde döküntü (subakut kütanöz lupus eritematozus).

Nöroendokrin tümörler için tanı incelemesine girecekseniz Omeprol kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Uyarı: Omeprol’ü 1 yıldan daha uzun süre kullanmak, B12 eksikliğine ve bazı bakterilerin neden olduğu mide ve bağırsak enfeksiyon riskinde az da olsa bir artışa neden olabilir.

Emzirme ve hamilelik döneminde Omeprol kullanımı

Eğer hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız, emziriyorsanız ya da tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz mutlaka doktorunuza bilgi verin. Sizin için uygun tedaviyi doktorunuz belirleyecektir.

B12 vitamini eksikliği neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Omeprol yan etkileri ve zararları

Ciddi yan etkiler

Aşağıdakilerden birini yaşarsanız Omeprol’ü kullanmayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın ya da size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurun:

 • Şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri (hırıltılı solunum, bayılma, dudak, dil boğaz veya vücutta kabarma veya döküntü, yutma güçlüğü)
 • Stevens- Johnson sendromu belirtileri (deride, dudak göz, ağız, burun ve üreme organlarında kabarcıklanma, soyulma veya kanama)
 • Karaciğer sorunu belirtileri (cilt sarılığı, koyu renkli idrar ve halsizlik)

Yaygın yan etkiler

 • Baş ağrısı
 • İshal veya kabızlık
 • Mide ağrısı veya midede gaz
 • Bulantı veya kusma
 • Midede iyi huylu polipler

Omeprol reçetesi / prospektüs

İlaç hakkında daha detaylı bilgi edinmek için reçetesine şu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz>>>

Omeprol fiyat

Omeprol’ün 2020 piyasa fiyatı şöyledir:

 • Kapsül formu: 14 adet 11,27 ₺ / 28 adet 15,83 ₺
 • Enjektabl flakon formu: 18,21 ₺

Kaynaklar ve Referanslar:

1- Omeprazole2- Proton Pump Inhibitors3- Prilosec

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla