Üye Yazıları


Perinatal enfeksiyonlar tanı ve tedavisi

Perinatal Enfeksiyonlar: Perinatal mortalite; IUGR, preterm doğum, kongenital anomaliler % 2-4. TORCH grubu; toxoplazma, rubella, cytomegalovirus, herpes. Patofizyoloji: İlk trimestir; embriyo kaybı, spontan abort, teratojenik malformasyon. İkinci, üçüncü trimestir; preterm eylem, arachidonic asit (PGE2 ye metabolize olur), IL1 artar > PGE2 artar, TNF artar. Fetus gebelik boyunca antijenik uyarıdan korunur.


Menopoz

Menopoz, kadının üreme devresinin biterek bir takım vucut değişiklikleriyle seyreden yeni bir dönemin başlamasıdır. Endokrin, somatik ve psikolojik değişiklikler oluşur. Menopozda hormonal değişme; üreme çağında yumurtalıkta imal edilen östrogen yani kadınlık hormonu menopozda artık cilt ve ciltaltı yağ dokusunda ve böbreküstü bezinde ve üreme çağındakinden farklı üretilir.


Şizofreni Ve Diğer Psikozlar

Şizofreni, kişinin alışılagelmiş algılama ve yorumlama biçiminden uzaklaşarak kendine özgü bir içe-kapanım dünyasına çekildiği; duygu,düşünce,algı ve davranışlarında bozulma ile karakterize, bir ruhsal bozukluktur. Şizofreni, tanı ve tedavisine yönelik temel bilgiler…


Somatoform Bozukluklar

Psikolojik etkenlerin neden olduğu, bilinen nörolojik yada medikal bir hastalıkla açıklanamayan bir yada daha fazla nörolojik belirtinin bir arada bulunduğu bir bozukluktur. Her yaşta başlayabilirse de 20 yaş altında daha sık görülmektedir.


Travmalı Hastaya Yaklaşım Ve Karın Travmaları

Travmalı hastada ilk yaklaşım A, B, C, D, (AVPU) ve E’ dir. Modern travma girişimi yöntemi: uygun ve zamanında cerrahi girişim şeklinde özetlenebilir. Hemodinamik unstable hastalarda; operatif karar uygun karardır. İntestinal organ yaralanması bulgusu var ancak hemodinamik stabilite varsa acil laparatomi endikasyonu yoktur.


Göz kapağı hastalıkları

Epikantus: Göz kapaklarının iç kısmında, iç kantusu yukarıdan aşağıya doğru örten yarım ay biçiminde bir deri katlantısıdır. Yeni doğanlarda ve sarı ırktan kişilerde fizyolojik olan bu durum yalancı iç şaşılık (psödostrabismus) izlenimi verir.


Deri tüberkülozlarında tanı ve tedavi

Deri Tüberkülozları; HIV infeksiyonu ile birlikte dünyada Tbc olgularında artış görülmüştür. İnfeksiyon hastalıkları içerisinde morbidite ve mortalitesi en yüksek olandır. Kişide infeksiyona yatkınlık bulaşmada önemlidir.


Kardiyovasküler semptomlar ve kalp hastalıklarının temel belirtileri

Kardiyovasküler Semptomlar konusunda iyi öykü alan doktor ile hasta arasında güçlü bağlantı kurulur. Bu kurulan bağ daha sonra hastanın tedavi planına uyumunda, hastaneye yatmasında, yapılması gereken girişimsel işlemleri kabul etmesinde etkili olur.


Diyabetik aciller

Tıp fakültesi öğrencileri için ders notları: Diabetik Aciller ile ilgili tanı ve tedaviye yönelik temel bilgiler: Diabetik ketoasidoz, nonketotik hiperozmolar durum, hipoglisemi, laktik asidoz. Tanı kriterleri, istenecek tetkikler, tedavide uygulanacak yöntemler…


Sağlık personeli olan kadınlar mobbing ve şiddet mağduru

Sağlık-Sen’in 1.360 kadın sağlık çalışanıyla yüz yüze yaptığı yeni bir  araştırmaya göre sağlık alanında çalışan kadınların % 48,9’u iş yerinde mobbing ve şiddet görüyor. Türkiye’nin bir başka gerçeği olan ‘sağlıkçıya…


Fransız psikiyatrist hastasının işlediği cinayetten sorumlu tutuldu

Marsilya Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz aralık ayında, Daniele Canarelli adlı psikiyatri uzmanını, hastasının işlediği bir cinayet nedeniyle, tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet vermekten bir yıl hapis cezasına mahkum etti. Dr. Erkin Göçmen, kararı analiz etti.


Karın ağrılı hastaya acil yaklaşım

Karın ağrısı şikayeti, acil servise başvuran tüm hastaların %5-8’ini oluşturur. Karın ağrısının nedeni basit bir viral gastroenterit olabileceği gibi; erken ve doğru tanı konmadığında mortaliteye neden olacak abdominal aort anevrizması, ektopik gebelik veya MI da olabilir.


Akdağ: Sağlık hizmetlerinde önemli başarılar sağlandı

Sağlık Bakanı olarak görevde 10. yılını dolduran Prof. Dr. Recep Akdağ, bu güne kadar hayata geçirdikleri projeleri Medikal Akademi’ye değerlendirdi. Bakanlığı döneminde önemli gelişmeler sağlandığını söyleyen Bakan Akdağ, tüm sorularımıza ayrıntılı cevaplar verdi.


Şiddet uygulayanın sağlık güvencesi olmamalı

Yeni yazısında sağlık çalışanlarına karşı işlenen şiddet olaylarını farklı bir pencereden değerlendiren Dr. Erdinç Nayır, şiddetin önlenmesi konusunda önemli bir çözüm önerisinde bulunuyor: ‘Şiddet uygulayanın sağlık güvencesi olmamalı’


Kendi alanı dışında çalışan hekimlere ceza

Türkiye Psikiyatri Derneği’nin başvurusu üzerine kendi uzmanlıkları dışında faaliyet gösteren ve reklam kurallarına aykırı davranan hekimlere Reklam Kurulu tarafından ağır para cezaları verildi. Kurul hekimlerden Dr. Bülent Uran’ın 67 bin TL ceza verdi.


Kronik böbrek yetmezliği sağlık sistemlerini çökertebilir; hasta sayısı ikiye katlandı

Kronik böbrek yetersizliğinden muzdarip olan hasta sayısının çığ gibi arttığını söyleyen Prof. Dr. Tevfik Ecder, “Diyaliz tedavisi gören hasta sayısı 10 yılda ikiye katlandı. Artış aynı trendle devam ederse dünyadaki hiçbir sağlık sistemi ekonomik açıdan kronik böbrek hastalığının tedavisini karşılayamaz” dedi.


 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla