Profil Düzeyi 100%
Dr. Erkin Göçmen kullanıcısının profil fotoğrafı

Dr. Erkin Göçmen

etkin 2 hafta 2 gün önce
Tıp Doktoru ve Hukukçu
Ankara Barosu
İşyeri hekimlerinin işten çıkarılması davalarında uygulama birliği yok

İşyeri hekimlerinin işten çıkarılması davalarında uygulama birliği yok

Mart 8, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Geçtiğimiz günlerde Ankara İstinaf Mahkemesi işyeri hekimliği uygulaması ile ilgili çok önemli bir karar verdi. Bu olayda firma, işyeri hekimiyle yaptığı bireysel hizmet sözleşmesini feshetmiş ve OSGB firmasından hizmet almaya başlamıştı.

Asit perfüzyonu testine bağlı koroziv özofajit olgusuna ilişkin ceza davası

Asit perfüzyonu testine bağlı koroziv özofajit olgusuna ilişkin ceza davası

Mart 2, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Bir tıp fakültesinde yapılan bir uygulamada hastaya asit perfüzyon testi uygulanmış ancak verilen asit konsantrasyonu iyi ayarlanmadığı için hastada koroziv özofajit gelişmiş ve midesinin 1/3’lük kısmı alınmıştır. Olayda testi uygulayan hekimlere ceza davası açılmıştır.

Geçmişe etkili malpraktis sigortası yapılabilir mi?

Geçmişe etkili malpraktis sigortası yapılabilir mi?

Şubat 14, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Geçmişe etkili malpraktis sigortası yaptırmak mümkün mü? Sigortacılık rizikonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin bilinmiyor olması ilkesine dayanır. Riziko gerçekleşmiş ya da gerçekleşme ihtimali ortadan kalkmışsa artık sigorta söz konusu olmaz.

Batında gazlı bez unutulmasına ilişkin İstinaf Mahkemesi kararı

Batında gazlı bez unutulmasına ilişkin İstinaf Mahkemesi kararı

Ocak 29, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Ameliyat sahasında, özellikle de batında, gazlı bez ve benzeri yabancı cisim unutulması olgularında genel olarak hekimin sorumluluğu yoluna gidilmektedir. Yargıtay ise ameliyat sahasını kapatmadan yeterli kontrolün yapılmamasını cerrah için kusur olarak kabul etmektedir.

Enjeksiyona bağlı sakatlık iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı

Enjeksiyona bağlı sakatlık iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı

Ocak 27, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi, Devlet Hastanesinde yapılan dikloron enjeksiyonunun sinir harabiyetine sebebiyet verdiği iddiasıyla ilgili başvuruyu karara bağladı. Kararda, tedavi ve bununla bağlantılı riskler hakkında hastalara bilgi verilmiş olması gerektiği ifade edildi.

AYM: Şikayet dilekçesinde kullanılan sözler ifade özgürlüğü kapsamındadır

AYM: Şikayet dilekçesinde kullanılan sözler ifade özgürlüğü kapsamındadır

Ocak 24, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi bugün yayımlanan kararında Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalında çalışan bir öğretim üyesinin bireysel başvurusunu kabul etti. Başvuru, insan üzerinde deney davasında rapor düzenleyen hekim bilirkişiler aleyhinde savcılığa yapılan

Malpraktis sigortaları uygulamasında maksimum teminat sınırları

Malpraktis sigortaları uygulamasında maksimum teminat sınırları

Ocak 20, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Malpraktis sigortaları 2010 yılında mevzuatımıza girdi. Bu sigorta ile serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için sigorta himayesi sağlandı.

Anayasa Mahkemesi’nden emsal nitelikte önemli malpraktis kararı

Anayasa Mahkemesi’nden emsal nitelikte önemli malpraktis kararı

Ocak 17, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazetede yayımlanan tıbbi ihmal iddiasına ilişkin bireysel başvuru kararı, Adli Tıp Kurumu raporunun ve ceza mahkemesi kararının bağlayıcılığı konusunda önemli unsurlar içeriyor. Bu karar diğer malpraktis davaları için emsal olabilir.

Saç ekiminde fiyat anlaşmazlığı ve Yargıtay'ın çözümü

Saç ekiminde fiyat anlaşmazlığı ve Yargıtay’ın çözümü

Ocak 14, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Yüksek Mahkeme uygulamasında saç ekimi işlemlerinde hekim ile hasta arasında eser sözleşmesi kurulduğu kabul edilmekte ve bu işlemle ilgili hukuki uyuşmazlıklar da eser sözleşmesinin tabi olduğu kurallara göre çözümlenmektedir. Eser sözleşmesinde amaç…

Yargıtay'ın yanlış patolojik tanıya ilişkin önemli kararı

Yargıtay’ın yanlış patolojik tanıya ilişkin önemli kararı

Ocak 10, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Yargıtay 12. Ceza Dairesi geçtiğimiz günlerde hatalı patolojik tanıyla ilgili ceza soruşturmasında çok önemli bir karar verdi. Bu olguda, beyin ameliyatından alınan materyali inceleyen patolog “pilositik astrositom” tanısı koymuştur.

Bıçakla yaralanmaya yapılan cerrahi müdahale ile ilgili malpraktis olgusu

Bıçakla yaralanmaya yapılan cerrahi müdahale ile ilgili malpraktis olgusu

Ocak 8, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Genel cerrahi uzmanı tarafından yapılan ameliyat sonrasında ölümüne ilişkin bir ceza hukuku olgusunu ele alacağız. Yapılan ceza yargılamasında cerrahın taksirle öldürme suçunu işlediği sonucuna varılmış ve verilen karar Yargıtay tarafından onanmıştır.

Yargıtay'ın doğumsal anomalilerle ilgili davalarda benimsediği ilkeler

Yargıtay’ın doğumsal anomalilerle ilgili davalarda benimsediği ilkeler

Ocak 4, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Son yıllarda gündeme gelen tıbbi dava türlerinden birisi de doğumsal anomalilerden kaynaklanan hekim sorumluluğuna ilişkin davalardır. Bu yazımızda doğumsal anomalilerden kaynaklanan sorumluluk konusu somut bir dava bağlamında ele alınacaktır.

Geçmişe yönelik malpraktis sigortası yaptırmak mümkün mü?

Geçmişe yönelik malpraktis sigortası yaptırmak mümkün mü?

Aralık 28, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Son yıllarda tıbbi uygulamalarla ilgili davalarda belirgin bir artış olduğu görülüyor. Bu husus Yargıtay Başkanı tarafından da teyit edildi. Türkiye’de tıbbi uygulama hata iddialarında son yıllarda %40 ila 120 oranında artış oldu ve her 30 hekimden birisi hakkında şikayet var.

Doktorlar hakkındaki şikayet olgularında Yargıtay yaklaşımı

Doktorlar hakkındaki şikayet olgularında Yargıtay yaklaşımı

Aralık 26, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasal olarak şikayet hakkı için de deyim yerindeyse “limitsiz teminat” sağlayan bir hukuki güvence mevcut değildir. Şikayet hakkının da özellikle “kişilerin maddi ve manevi varlıklarını koruma ve geliştirme hakkı”nı ihlal eder şekilde kullanılmaması gerekir.

Yargıtay'dan laparoskopik safra taşı ameliyatına ilişkin malpraktis kararı

Yargıtay’dan laparoskopik safra taşı ameliyatına ilişkin malpraktis kararı

Aralık 25, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Hasta karın ağrısı yakınması ile özel bir hastaneye başvurmuştur. Çekilen ultrasonda safra kesesinde 9 mm taş olduğu tespit edilmiştir. Cerrah tarafından hastaya, taşın safra kanalına düşebileceği, hastanın acilen ameliyat olması gerektiği ve 40 dakika süreceği söylenmiştir.

Menenjitin teşhis edilememiş olmasına ilişkin bir malpraktis davası

Menenjitin teşhis edilememiş olmasına ilişkin bir malpraktis davası

Nisan 16, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Bu yazımıza konu edilen olgu bir menenjit vakasıdır. Bu olguda altı aylık bebek hasta üzerine gece yüksek ateş, ishal, kusma ve huzursuzluk şikayetleriyle özel bir sağlık kuruluşuna götürülmüş ve burada muayenesi yapılarak ilaç tedavisine başlanmıştır.

Prematüre retinopatisine bağlı tazminat davalarında Danıştay yaklaşımı

Prematüre retinopatisine bağlı tazminat davalarında Danıştay yaklaşımı

Nisan 1, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Son yıllarda prematüre retinopatisi olgularına bağlı tazminat taleplerine ilişkin davalarda artış söz konusudur. Bu ve sonraki birkaç yazımızda bu hususta verilmiş bazı yerel mahkeme ve Danıştay kararlarına değinmek istiyoruz. Yazımıza konu edilen olguda mahkeme kararları

Koroner by-pass sonrasında gelişen görme kaybına ilişkin malpraktis davası

Koroner by-pass sonrasında gelişen görme kaybına ilişkin malpraktis davası

Mart 28, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi’nin tıp uygulamalarına ilişkin kararlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Nitekim bugün yeni bir karar daha yayınlandı. Bu olgu koroner arter hastalığı bulunan bir hastaya uygulanan koroner by-pass  ameliyatı sonrasında gelişen retinal arter oklüzyonuna ilişkindi.

Anayasa Mahkemesi’nin ambulansta ölüm kararının anlamı ve sonuçları

Anayasa Mahkemesi’nin ambulansta ölüm kararının anlamı ve sonuçları

Mart 8, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi tıp hukuku alanında önemli bir karar daha verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, üzerinde sağlık personeli bulunmayan ambulansla yapılan nakil sırasında meydana gelen ölüm olayının soruşturulması ile ilgili önemli bir karar verdi.

İstinaf Mahkemesi: Ameliyatta idrar borusunun kopması komplikasyondur

İstinaf Mahkemesi: Ameliyatta idrar borusunun kopması komplikasyondur

Şubat 15, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Yerel Mahkeme, özel bir hastanede uygulanan endoskopik üreter taşı tedavisi sırasında meydana gelen idrar borusu kopmasının bu tür ameliyatlarda ortaya çıkabilen, herhangi bir tıbbi kusur ya da ihmalden kaynaklanmayan komplikasyon olduğuna karar verdi.


Araç çubuğuna atla