Profil Düzeyi 100%
Dr. Erkin Göçmen kullanıcısının profil fotoğrafı

Dr. Erkin Göçmen

etkin 4 gün 5 saat önce
Tıp Doktoru ve Hukukçu
Ankara Barosu
Anayasa Mahkemesi'nin serebral palsi olan bebek kararı

Anayasa Mahkemesi’nin serebral palsi olan bebek kararı

Mayıs 15, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi, bugün yayımlanan kararında, bir Devlet Hastanesinde 28 haftalık ve 1.000 gram olarak doğan ve serebral palsi teşhisi konulan hastanın bireysel başvurusunda, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli malpraktis kararı!

Anayasa Mahkemesi’nden çok önemli malpraktis kararı!

Mayıs 8, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) enjeksiyon nöropatisine ilişkin kararı 08/05/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. AYM kararında, hastaya ait tıbbi kayıtlar olmaksızın karar verilmesinin etkili yargısal sistem kurma yükümlülüğüne aykırı olduğunu vurguluyor.

Ameliyatın yapılmış gibi gösterilmesi: Sahtecilik ve dolandırıcılık suçu

Ameliyatın yapılmış gibi gösterilmesi: Sahtecilik ve dolandırıcılık suçu

Mayıs 5, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Yapılan incelemede hastaya ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ameliyatının yapılmadığı ve adı geçen malzemelerin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Yapılan şikayet üzerine ortopedi uzmanı hakkında soruşturma yapılmış; dolandırıcılık suçundan ceza verilmiştir.

Malpraktis yargılamalarında uzman görüşünün önemi

Malpraktis yargılamalarında uzman görüşünün önemi

Mayıs 1, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Önceki yazımda TJOD 2019 Kongresinde yaptığım sunumda, önemli gördüğüm iki ayrı malpraktis olgusunu ele aldığımı belirtmiş ve bu olgulardan ilki hakkında değerlendirmelerde bulunmuştum. Bu yazımda ise sunumdaki diğer olguyla ilgili değerlendirme yapacağız.

Bir malpraktis kararının kanun yararına bozulması

Bir malpraktis kararının kanun yararına bozulması

Nisan 29, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

26 Nisan 2019 tarihinde TJOD 2019 Kongresinde yaptığım sunumda önemli gördüğü iki ayrı malpraktis olgusunu ele almıştım. Bu ve sonraki yazımda, sunumu izleyemeyeneler için, konuşmamda bahsedilen vakalara genel hatlarıyla değinilecektir.

Amniosentez sonrasında fetusun ölümü ve doktorun sorumluluğu

Amniosentez sonrasında fetusun ölümü ve doktorun sorumluluğu

Nisan 1, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Kimi gebeliklerde amniyosentez işlemi yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun çeşitli endikasyonları bulunmakla birlikte özellikle üçlü test adı verilen tarama testlerinde fetal kromozomal anomali riski yüksek çıkmışsa hekim tarafından önerilebilmektedir.

İşyeri hekimlerinin işten çıkarılması davalarında uygulama birliği yok

İşyeri hekimlerinin işten çıkarılması davalarında uygulama birliği yok

Mart 8, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Geçtiğimiz günlerde Ankara İstinaf Mahkemesi işyeri hekimliği uygulaması ile ilgili çok önemli bir karar verdi. Bu olayda firma, işyeri hekimiyle yaptığı bireysel hizmet sözleşmesini feshetmiş ve OSGB firmasından hizmet almaya başlamıştı.

Asit perfüzyonu testine bağlı koroziv özofajit olgusuna ilişkin ceza davası

Asit perfüzyonu testine bağlı koroziv özofajit olgusuna ilişkin ceza davası

Mart 2, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Bir tıp fakültesinde yapılan bir uygulamada hastaya asit perfüzyon testi uygulanmış ancak verilen asit konsantrasyonu iyi ayarlanmadığı için hastada koroziv özofajit gelişmiş ve midesinin 1/3’lük kısmı alınmıştır. Olayda testi uygulayan hekimlere ceza davası açılmıştır.

Geçmişe etkili malpraktis sigortası yapılabilir mi?

Geçmişe etkili malpraktis sigortası yapılabilir mi?

Şubat 14, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Geçmişe etkili malpraktis sigortası yaptırmak mümkün mü? Sigortacılık rizikonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin bilinmiyor olması ilkesine dayanır. Riziko gerçekleşmiş ya da gerçekleşme ihtimali ortadan kalkmışsa artık sigorta söz konusu olmaz.

Batında gazlı bez unutulmasına ilişkin İstinaf Mahkemesi kararı

Batında gazlı bez unutulmasına ilişkin İstinaf Mahkemesi kararı

Ocak 29, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Ameliyat sahasında, özellikle de batında, gazlı bez ve benzeri yabancı cisim unutulması olgularında genel olarak hekimin sorumluluğu yoluna gidilmektedir. Yargıtay ise ameliyat sahasını kapatmadan yeterli kontrolün yapılmamasını cerrah için kusur olarak kabul etmektedir.

Enjeksiyona bağlı sakatlık iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı

Enjeksiyona bağlı sakatlık iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı

Ocak 27, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi, Devlet Hastanesinde yapılan dikloron enjeksiyonunun sinir harabiyetine sebebiyet verdiği iddiasıyla ilgili başvuruyu karara bağladı. Kararda, tedavi ve bununla bağlantılı riskler hakkında hastalara bilgi verilmiş olması gerektiği ifade edildi.

AYM: Şikayet dilekçesinde kullanılan sözler ifade özgürlüğü kapsamındadır

AYM: Şikayet dilekçesinde kullanılan sözler ifade özgürlüğü kapsamındadır

Ocak 24, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi bugün yayımlanan kararında Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalında çalışan bir öğretim üyesinin bireysel başvurusunu kabul etti. Başvuru, insan üzerinde deney davasında rapor düzenleyen hekim bilirkişiler aleyhinde savcılığa yapılan

Malpraktis sigortaları uygulamasında maksimum teminat sınırları

Malpraktis sigortaları uygulamasında maksimum teminat sınırları

Ocak 20, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Malpraktis sigortaları 2010 yılında mevzuatımıza girdi. Bu sigorta ile serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için sigorta himayesi sağlandı.

Anayasa Mahkemesi’nden emsal nitelikte önemli malpraktis kararı

Anayasa Mahkemesi’nden emsal nitelikte önemli malpraktis kararı

Ocak 17, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazetede yayımlanan tıbbi ihmal iddiasına ilişkin bireysel başvuru kararı, Adli Tıp Kurumu raporunun ve ceza mahkemesi kararının bağlayıcılığı konusunda önemli unsurlar içeriyor. Bu karar diğer malpraktis davaları için emsal olabilir.

Saç ekiminde fiyat anlaşmazlığı ve Yargıtay'ın çözümü

Saç ekiminde fiyat anlaşmazlığı ve Yargıtay’ın çözümü

Ocak 14, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Yüksek Mahkeme uygulamasında saç ekimi işlemlerinde hekim ile hasta arasında eser sözleşmesi kurulduğu kabul edilmekte ve bu işlemle ilgili hukuki uyuşmazlıklar da eser sözleşmesinin tabi olduğu kurallara göre çözümlenmektedir. Eser sözleşmesinde amaç…

Yargıtay'ın yanlış patolojik tanıya ilişkin önemli kararı

Yargıtay’ın yanlış patolojik tanıya ilişkin önemli kararı

Ocak 10, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Yargıtay 12. Ceza Dairesi geçtiğimiz günlerde hatalı patolojik tanıyla ilgili ceza soruşturmasında çok önemli bir karar verdi. Bu olguda, beyin ameliyatından alınan materyali inceleyen patolog “pilositik astrositom” tanısı koymuştur.

Bıçakla yaralanmaya yapılan cerrahi müdahale ile ilgili malpraktis olgusu

Bıçakla yaralanmaya yapılan cerrahi müdahale ile ilgili malpraktis olgusu

Ocak 8, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Genel cerrahi uzmanı tarafından yapılan ameliyat sonrasında ölümüne ilişkin bir ceza hukuku olgusunu ele alacağız. Yapılan ceza yargılamasında cerrahın taksirle öldürme suçunu işlediği sonucuna varılmış ve verilen karar Yargıtay tarafından onanmıştır.

Yargıtay'ın doğumsal anomalilerle ilgili davalarda benimsediği ilkeler

Yargıtay’ın doğumsal anomalilerle ilgili davalarda benimsediği ilkeler

Ocak 4, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Son yıllarda gündeme gelen tıbbi dava türlerinden birisi de doğumsal anomalilerden kaynaklanan hekim sorumluluğuna ilişkin davalardır. Bu yazımızda doğumsal anomalilerden kaynaklanan sorumluluk konusu somut bir dava bağlamında ele alınacaktır.

Geçmişe yönelik malpraktis sigortası yaptırmak mümkün mü?

Geçmişe yönelik malpraktis sigortası yaptırmak mümkün mü?

Aralık 28, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Son yıllarda tıbbi uygulamalarla ilgili davalarda belirgin bir artış olduğu görülüyor. Bu husus Yargıtay Başkanı tarafından da teyit edildi. Türkiye’de tıbbi uygulama hata iddialarında son yıllarda %40 ila 120 oranında artış oldu ve her 30 hekimden birisi hakkında şikayet var.

Doktorlar hakkındaki şikayet olgularında Yargıtay yaklaşımı

Doktorlar hakkındaki şikayet olgularında Yargıtay yaklaşımı

Aralık 26, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasal olarak şikayet hakkı için de deyim yerindeyse “limitsiz teminat” sağlayan bir hukuki güvence mevcut değildir. Şikayet hakkının da özellikle “kişilerin maddi ve manevi varlıklarını koruma ve geliştirme hakkı”nı ihlal eder şekilde kullanılmaması gerekir.


Araç çubuğuna atla