Profil Düzeyi 100%
Dr. Erkin Göçmen kullanıcısının profil fotoğrafı

Dr. Erkin Göçmen

etkin 12 saat 43 dakika önce
Tıp Doktoru ve Hukukçu
Ankara Barosu
Saç ekiminde fiyat anlaşmazlığı ve Yargıtay'ın çözümü

Saç ekiminde fiyat anlaşmazlığı ve Yargıtay’ın çözümü

Ocak 14, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Yüksek Mahkeme uygulamasında saç ekimi işlemlerinde hekim ile hasta arasında eser sözleşmesi kurulduğu kabul edilmekte ve bu işlemle ilgili hukuki uyuşmazlıklar da eser sözleşmesinin tabi olduğu kurallara göre çözümlenmektedir. Eser sözleşmesinde amaç…

Yargıtay'ın yanlış patolojik tanıya ilişkin önemli kararı

Yargıtay’ın yanlış patolojik tanıya ilişkin önemli kararı

Ocak 10, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Yargıtay 12. Ceza Dairesi geçtiğimiz günlerde hatalı patolojik tanıyla ilgili ceza soruşturmasında çok önemli bir karar verdi. Bu olguda, beyin ameliyatından alınan materyali inceleyen patolog “pilositik astrositom” tanısı koymuştur.

Bıçakla yaralanmaya yapılan cerrahi müdahale ile ilgili malpraktis olgusu

Bıçakla yaralanmaya yapılan cerrahi müdahale ile ilgili malpraktis olgusu

Ocak 8, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Genel cerrahi uzmanı tarafından yapılan ameliyat sonrasında ölümüne ilişkin bir ceza hukuku olgusunu ele alacağız. Yapılan ceza yargılamasında cerrahın taksirle öldürme suçunu işlediği sonucuna varılmış ve verilen karar Yargıtay tarafından onanmıştır.

Yargıtay'ın doğumsal anomalilerle ilgili davalarda benimsediği ilkeler

Yargıtay’ın doğumsal anomalilerle ilgili davalarda benimsediği ilkeler

Ocak 4, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Son yıllarda gündeme gelen tıbbi dava türlerinden birisi de doğumsal anomalilerden kaynaklanan hekim sorumluluğuna ilişkin davalardır. Bu yazımızda doğumsal anomalilerden kaynaklanan sorumluluk konusu somut bir dava bağlamında ele alınacaktır.

Geçmişe yönelik malpraktis sigortası yaptırmak mümkün mü?

Geçmişe yönelik malpraktis sigortası yaptırmak mümkün mü?

Aralık 28, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Son yıllarda tıbbi uygulamalarla ilgili davalarda belirgin bir artış olduğu görülüyor. Bu husus Yargıtay Başkanı tarafından da teyit edildi. Türkiye’de tıbbi uygulama hata iddialarında son yıllarda %40 ila 120 oranında artış oldu ve her 30 hekimden birisi hakkında şikayet var.

Doktorlar hakkındaki şikayet olgularında Yargıtay yaklaşımı

Doktorlar hakkındaki şikayet olgularında Yargıtay yaklaşımı

Aralık 26, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasal olarak şikayet hakkı için de deyim yerindeyse “limitsiz teminat” sağlayan bir hukuki güvence mevcut değildir. Şikayet hakkının da özellikle “kişilerin maddi ve manevi varlıklarını koruma ve geliştirme hakkı”nı ihlal eder şekilde kullanılmaması gerekir.

Yargıtay'dan laparoskopik safra taşı ameliyatına ilişkin malpraktis kararı

Yargıtay’dan laparoskopik safra taşı ameliyatına ilişkin malpraktis kararı

Aralık 25, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Hasta karın ağrısı yakınması ile özel bir hastaneye başvurmuştur. Çekilen ultrasonda safra kesesinde 9 mm taş olduğu tespit edilmiştir. Cerrah tarafından hastaya, taşın safra kanalına düşebileceği, hastanın acilen ameliyat olması gerektiği ve 40 dakika süreceği söylenmiştir.

Menenjitin teşhis edilememiş olmasına ilişkin bir malpraktis davası

Menenjitin teşhis edilememiş olmasına ilişkin bir malpraktis davası

Nisan 16, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Bu yazımıza konu edilen olgu bir menenjit vakasıdır. Bu olguda altı aylık bebek hasta üzerine gece yüksek ateş, ishal, kusma ve huzursuzluk şikayetleriyle özel bir sağlık kuruluşuna götürülmüş ve burada muayenesi yapılarak ilaç tedavisine başlanmıştır.

Prematüre retinopatisine bağlı tazminat davalarında Danıştay yaklaşımı

Prematüre retinopatisine bağlı tazminat davalarında Danıştay yaklaşımı

Nisan 1, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Son yıllarda prematüre retinopatisi olgularına bağlı tazminat taleplerine ilişkin davalarda artış söz konusudur. Bu ve sonraki birkaç yazımızda bu hususta verilmiş bazı yerel mahkeme ve Danıştay kararlarına değinmek istiyoruz. Yazımıza konu edilen olguda mahkeme kararları

Koroner by-pass sonrasında gelişen görme kaybına ilişkin malpraktis davası

Koroner by-pass sonrasında gelişen görme kaybına ilişkin malpraktis davası

Mart 28, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi’nin tıp uygulamalarına ilişkin kararlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Nitekim bugün yeni bir karar daha yayınlandı. Bu olgu koroner arter hastalığı bulunan bir hastaya uygulanan koroner by-pass  ameliyatı sonrasında gelişen retinal arter oklüzyonuna ilişkindi.

Anayasa Mahkemesi’nin ambulansta ölüm kararının anlamı ve sonuçları

Anayasa Mahkemesi’nin ambulansta ölüm kararının anlamı ve sonuçları

Mart 8, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi tıp hukuku alanında önemli bir karar daha verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, üzerinde sağlık personeli bulunmayan ambulansla yapılan nakil sırasında meydana gelen ölüm olayının soruşturulması ile ilgili önemli bir karar verdi.

İstinaf Mahkemesi: Ameliyatta idrar borusunun kopması komplikasyondur

İstinaf Mahkemesi: Ameliyatta idrar borusunun kopması komplikasyondur

Şubat 15, 2018, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Yerel Mahkeme, özel bir hastanede uygulanan endoskopik üreter taşı tedavisi sırasında meydana gelen idrar borusu kopmasının bu tür ameliyatlarda ortaya çıkabilen, herhangi bir tıbbi kusur ya da ihmalden kaynaklanmayan komplikasyon olduğuna karar verdi.

Şehir Hastanelerinde çalışan taşeron işçilerinin kadroya geçme sorunu

Şehir Hastanelerinde çalışan taşeron işçilerinin kadroya geçme sorunu

Ocak 3, 2018, Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi, Üye Yazıları

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında taşeronlar tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine karar verilmişti.

Yargıtay, koroner anjiografi onamını yetersiz buldu ve hekimi kusurlu saydı

Yargıtay, koroner anjiografi onamını yetersiz buldu ve hekimi kusurlu saydı

Aralık 15, 2017, Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi

Yargıtay, son dönem kronik böbrek yetmezliği olan hastaya kardiyolog tarafından uygulanan koroner anjiyografi işlemi öncesinde imzalatılan onam formunda yer alan “böbrek işlevlerinde bozukluk olabilir” açıklamasını hekimin aydınlatma yükümlülüğü için yeterli bulmadı.

Anayasa Mahkemesi'den malpraktis davalarına ilişkin önemli karar

Anayasa Mahkemesi’den malpraktis davalarına ilişkin önemli karar

Kasım 24, 2017, Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde, bir tıbbi malpraktis olgusunda emsal niteliğinde önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, bir Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen apandisit ameliyatı sonrasında yaşanan ölüm olgusunda, tazminat taleplerini reddetti.

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan personel işe iade davası açabilir mi?

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan personel işe iade davası açabilir mi?

Kasım 20, 2017, Aile Hekimliği, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Aile hekimleri tarafından istihdam edilen çalışanlar iş sözleşmeleri feshedildiğinde işe iade davası açma hakları bulunmakta mıdır? Bu hususta Yüksek Mahkemelerin yaklaşımı nasıldır? Yazımızın konusunu bu sorular ve cevapları oluşturmaktadır.

Hekimlerin özel sektörde çalışan eşe bağlı atama taleplerinde yeni karar

Hekimlerin özel sektörde çalışan eşe bağlı atama taleplerinde yeni karar

Kasım 15, 2017, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Eşi özel sektörde çalışan hekimlerin aile birliği konusundaki hukuki karmaşa devam ediyor. Son olarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eş durumu atamalarına kısıtlama getiren yönetmelik hükmünün yürütmesini durduran Danıştay 2. Dairesi kararını kaldırdı.

Danıştay: Üniversitelerin ek koşulları için YÖK onayı şart!

Danıştay: Üniversitelerin ek koşulları için YÖK onayı şart!

Kasım 2, 2017, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversitelerin, doçentlik kadrosuna yapılacak atamalar için ek koşul belirleyebileceğine ancak  bunun için Yükseköğretim Kurulunun onayının  alınması gerektiğine ilişkin yerel mahkeme  ısrar kararını  hukuka uygun bularak onadı.

Danıştay'dan Malpraktis Sigortaları hakkında önemli karar

Danıştay’dan Malpraktis Sigortaları hakkında önemli karar

Ekim 30, 2017, Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yeni aldığı bir karar ile YD İtiraz No: 2017/384 sayılı kararı ile yukarıda anılan gerekçelerle hekimlere “sigortacının göstereceği avukata vekaletname verme” zorunluluğunun yürütmesini durdurdu.

Danıştay’dan Eş Durumu Atamasında Yürütmenin Durdurulması Kararı

Danıştay’dan Eş Durumu Atamasında Yürütmenin Durdurulması Kararı

Ekim 23, 2017, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Danıştay, hekimlerin eş durumu atamalarında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği başlıklı bölümde geçen “eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde” ibaresinin yürütmesini durdurdu.


Sayfalar:123456789Sonraki
Araç çubuğuna atla