Profil Düzeyi 100%
Dr. Erkin Göçmen kullanıcısının profil fotoğrafı

Dr. Erkin Göçmen

etkin 2 saat 19 dakika önce
Tıp Doktoru ve Hukukçu
Ankara Barosu
Silikon meme protezi ile ilgili bir malpraktis olgusu

Silikon meme protezi ile ilgili bir malpraktis olgusu

Şubat 2, 2020, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Estetik ameliyatlarla ilgili hukuki ihtilafların sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir. Bu yazımızda estetik ameliyatların yaygın bir şekli olan meme protezi ameliyatı ile ilgili bir hukuk olgusunu ele almak istiyoruz.

Prematüre retinopatisi ile ilgili malpraktis olgusu ve tazminat davası

Prematüre retinopatisi ile ilgili malpraktis olgusu ve tazminat davası

Aralık 17, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Prematüre retinopatisi veya retrolental fibroplazinin prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde göreceli sık rastlanan bir klinik durum olduğu bilinmektedir. Daha önce bu sebeple mahkemeler önüne gelmiş hukuk olguları olmuştu. Bu yazımızda bir özel hastanede

AYM: Üniversitede çalışan uzman doktorlara da nöbet ücreti ödenmeli

AYM: Üniversitede çalışan uzman doktorlara da nöbet ücreti ödenmeli

Ağustos 2, 2019, Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi, bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile üniversite hastanelerinde çalışan uzman doktorlara acil, yoğun bakım ve icap nöbet ücretlerinin ödenmemesi uygulamasını ayrımcılık olarak değerlendirdi ve mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın Enjeksiyon Genelgesi yeterli mi?

Sağlık Bakanlığı’nın Enjeksiyon Genelgesi yeterli mi?

Haziran 12, 2019, Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi, Üye Yazıları

Sağlık Bakanlığı, enjeksiyon uygulamaları ile ilgili bir genelge yayınladı. Genelgede enjeksiyon uygulamalarının büyük cerrahi işlem olmaması nedeniyle hastaların (uygulamadan önce) sözel olarak bilgilendirilmesinin yeterli olduğu, ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın özel üniversite hastaneleriyle ilgili düzenlemesi ne içeriyor?

Sağlık Bakanlığı’nın özel üniversite hastaneleriyle ilgili düzenlemesi ne içeriyor?

Mayıs 31, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle, vakıf üniversitesi hastanelerinin tabi olacağı kurallar  ile özel hastanelerle vakıf üniversiteleri arasında işbirliği yapılmasına ilişkin düzenlemeleri revize etti.

Özel hastanelerde fiyatlandırma usûlsüzlüğü

Özel hastanelerde fiyatlandırma usûlsüzlüğü

Mayıs 20, 2019, Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi, Üye Yazıları

Türkiye’de ortalama vatandaşın alım gücü gözetildiğinde, bilhassa SGK ile anlaşması olmayan özel hastanelerde fiyatların insafsız derecede yüksek olduğu görülüyor. Mevcut hukuksal düzenlemelere göre Sağlık Bakanlığı’nın bu fiyatlara müdahale etmesi gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi'nin serebral palsi olan bebek kararı

Anayasa Mahkemesi’nin serebral palsi olan bebek kararı

Mayıs 15, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi, bugün yayımlanan kararında, bir Devlet Hastanesinde 28 haftalık ve 1.000 gram olarak doğan ve serebral palsi teşhisi konulan hastanın bireysel başvurusunda, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli malpraktis kararı!

Anayasa Mahkemesi’nden çok önemli malpraktis kararı!

Mayıs 8, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) enjeksiyon nöropatisine ilişkin kararı 08/05/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. AYM kararında, hastaya ait tıbbi kayıtlar olmaksızın karar verilmesinin etkili yargısal sistem kurma yükümlülüğüne aykırı olduğunu vurguluyor.

Ameliyatın yapılmış gibi gösterilmesi: Sahtecilik ve dolandırıcılık suçu

Ameliyatın yapılmış gibi gösterilmesi: Sahtecilik ve dolandırıcılık suçu

Mayıs 5, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Yapılan incelemede hastaya ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ameliyatının yapılmadığı ve adı geçen malzemelerin kullanılmadığı tespit edilmiştir. Yapılan şikayet üzerine ortopedi uzmanı hakkında soruşturma yapılmış; dolandırıcılık suçundan ceza verilmiştir.

Malpraktis yargılamalarında uzman görüşünün önemi

Malpraktis yargılamalarında uzman görüşünün önemi

Mayıs 1, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Önceki yazımda TJOD 2019 Kongresinde yaptığım sunumda, önemli gördüğüm iki ayrı malpraktis olgusunu ele aldığımı belirtmiş ve bu olgulardan ilki hakkında değerlendirmelerde bulunmuştum. Bu yazımda ise sunumdaki diğer olguyla ilgili değerlendirme yapacağız.

Bir malpraktis kararının kanun yararına bozulması

Bir malpraktis kararının kanun yararına bozulması

Nisan 29, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

26 Nisan 2019 tarihinde TJOD 2019 Kongresinde yaptığım sunumda önemli gördüğü iki ayrı malpraktis olgusunu ele almıştım. Bu ve sonraki yazımda, sunumu izleyemeyeneler için, konuşmamda bahsedilen vakalara genel hatlarıyla değinilecektir.

Amniosentez sonrasında fetusun ölümü ve doktorun sorumluluğu

Amniosentez sonrasında fetusun ölümü ve doktorun sorumluluğu

Nisan 1, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Kimi gebeliklerde amniyosentez işlemi yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun çeşitli endikasyonları bulunmakla birlikte özellikle üçlü test adı verilen tarama testlerinde fetal kromozomal anomali riski yüksek çıkmışsa hekim tarafından önerilebilmektedir.

İşyeri hekimlerinin işten çıkarılması davalarında uygulama birliği yok

İşyeri hekimlerinin işten çıkarılması davalarında uygulama birliği yok

Mart 8, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Geçtiğimiz günlerde Ankara İstinaf Mahkemesi işyeri hekimliği uygulaması ile ilgili çok önemli bir karar verdi. Bu olayda firma, işyeri hekimiyle yaptığı bireysel hizmet sözleşmesini feshetmiş ve OSGB firmasından hizmet almaya başlamıştı.

Asit perfüzyonu testine bağlı koroziv özofajit olgusuna ilişkin ceza davası

Asit perfüzyonu testine bağlı koroziv özofajit olgusuna ilişkin ceza davası

Mart 2, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Bir tıp fakültesinde yapılan bir uygulamada hastaya asit perfüzyon testi uygulanmış ancak verilen asit konsantrasyonu iyi ayarlanmadığı için hastada koroziv özofajit gelişmiş ve midesinin 1/3’lük kısmı alınmıştır. Olayda testi uygulayan hekimlere ceza davası açılmıştır.

Geçmişe etkili malpraktis sigortası yapılabilir mi?

Geçmişe etkili malpraktis sigortası yapılabilir mi?

Şubat 14, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Geçmişe etkili malpraktis sigortası yaptırmak mümkün mü? Sigortacılık rizikonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin bilinmiyor olması ilkesine dayanır. Riziko gerçekleşmiş ya da gerçekleşme ihtimali ortadan kalkmışsa artık sigorta söz konusu olmaz.

Batında gazlı bez unutulmasına ilişkin İstinaf Mahkemesi kararı

Batında gazlı bez unutulmasına ilişkin İstinaf Mahkemesi kararı

Ocak 29, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Ameliyat sahasında, özellikle de batında, gazlı bez ve benzeri yabancı cisim unutulması olgularında genel olarak hekimin sorumluluğu yoluna gidilmektedir. Yargıtay ise ameliyat sahasını kapatmadan yeterli kontrolün yapılmamasını cerrah için kusur olarak kabul etmektedir.

Enjeksiyona bağlı sakatlık iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı

Enjeksiyona bağlı sakatlık iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı

Ocak 27, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi, Devlet Hastanesinde yapılan dikloron enjeksiyonunun sinir harabiyetine sebebiyet verdiği iddiasıyla ilgili başvuruyu karara bağladı. Kararda, tedavi ve bununla bağlantılı riskler hakkında hastalara bilgi verilmiş olması gerektiği ifade edildi.

AYM: Şikayet dilekçesinde kullanılan sözler ifade özgürlüğü kapsamındadır

AYM: Şikayet dilekçesinde kullanılan sözler ifade özgürlüğü kapsamındadır

Ocak 24, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi bugün yayımlanan kararında Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalında çalışan bir öğretim üyesinin bireysel başvurusunu kabul etti. Başvuru, insan üzerinde deney davasında rapor düzenleyen hekim bilirkişiler aleyhinde savcılığa yapılan

Malpraktis sigortaları uygulamasında maksimum teminat sınırları

Malpraktis sigortaları uygulamasında maksimum teminat sınırları

Ocak 20, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Malpraktis sigortaları 2010 yılında mevzuatımıza girdi. Bu sigorta ile serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için sigorta himayesi sağlandı.

Anayasa Mahkemesi’nden emsal nitelikte önemli malpraktis kararı

Anayasa Mahkemesi’nden emsal nitelikte önemli malpraktis kararı

Ocak 17, 2019, Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları

Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazetede yayımlanan tıbbi ihmal iddiasına ilişkin bireysel başvuru kararı, Adli Tıp Kurumu raporunun ve ceza mahkemesi kararının bağlayıcılığı konusunda önemli unsurlar içeriyor. Bu karar diğer malpraktis davaları için emsal olabilir.


Sayfalar:12345...10Sonraki
Araç çubuğuna atla