Hukuk / Mevzuat


Sağlık Bakanlığı eş durumu nakil ve atamalarında eski düzene döndü

Bakanlar Kurulu 1 Eylülde Atama ve Nakil Yönetmeliğini değiştirmişti. Bakanlar Kurulu yaptığı bu son değişiklikle sağlık personelinden eşi özelde çalışanlar için eş durumu mazeretinin uygulanmasında, genel kuralın tatbik edilmeyebileceği hükmünü getirmiştir.


Bir kadın doğum uzmanının hukukla imtihanı! 24 ay hapis cezası verildi…

İstanbul’da bir özel hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışan hekimin yaşadıkları tam anlamıyla doktorun hukukla imtihanına dönüştü. Yerel mahkeme 14 haftalık gebelikte kürtaj uygulayan hekime taksirle öldürmekten 24 ay hapis cezası verildi.


Ameliyat sonrası hastasını iyi takip etmeyen hekime meslekten men cezası

Prematüre doğum nedeniyle yürüme engelli olan ve birkaç kez ortopedi uzmanınca ameliyat edilen ancak daha sonra iyi takibi yapılmadığı için hayatını kaybeden çocuk hastanın durumunu ele alan mahkeme doktora 45 bin lira para ve 6 ay meslekten men cezası


Sualtı hekimlerinin yetkisini kısıtlayan tebliğe Danıştay’da iptal davası açıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu 18 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Tebliği ile sözde eşitliği sağlamak adına kamuda ve özelde çalışan sualtı ve hiperbarik tıp hekimlerinin tek başlarına hiperbarik oksijen tedavisi raporu düzenleme yetkisini kaldırmıştı.


Yurtdışında ihtisas yapan doktorların mecburi hizmetinde önemli gelişme

7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6745 sayılı kanunla yurtdışında tıp veya ihtisas eğitimi alanlarla yine yurtdışında doçent veya profesör olarak çalışan doktorların mecburi hizmet yükümlülüğünden muafiyetlerine ilişkin hükümler de yer alıyor.


Mağdur edilen ÖYP’lilerin sorunları mutlaka çözülmeli

Ülkemizde bir süredir uygulanan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde atamaları yapılan kişiler YÖK Kanununun 33. maddesine göre istihdam ediliyordu. Ancak son olarak 674 sayılı KHK ile bu kişilerin statüsünde yapılan değişiklikle mağduriyet oluştu.


Doktorların eş durumu atamasına ilişkin yeni düzenlemenin sonuçları…

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bu Yönetmeliğin eski halinde memurların kamu personeli olmayan eşlerinin yanına tayin edilmesine imkan tanınıyordu.


Malpraktis davasında hapis cezası alan hematoloji uzmanının savunması!

“Malpraktis davasında konsültan hematologa hapis cezası verildi” başlıklı yazımızdan sonra ilgili hematoloji uzmanı aradı ve bahse konu vakanın tıbbi durumu ve yargılama sürecinde yaşadıkları konusunda beni bilgilendirdi; yargılamanın adaletli yapılmadığından yakındı.


Malpraktis davasında konsültan hematologa hapis cezası verildi

Daha önce geçirdiği kafa travması sonrasında kemik grefti konulacak hastanın trombositlerinin düşük olduğunu gören beyin cerrahı, hematoloji uzmanından konsültasyon istedi. Konsültan hematolog hastaya kronik ITP tanısı koydu ve steroid verilmesini önerdi.


Harran Üniversitesi Rektörüne açık soru: Yard. Doç. kadrosu kimin için açıldı?

24 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan Harran Üniversitesi Akademik Personel İlanında, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına bir yardımcı doçent alınacağı da duyurulmuştu. Ne var ki alınacak yardımcı doçent için belirtilen koşullar kuşku yaratıyor.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, adrese teslim kadro yanlışından dönmelidir

Bugün Sabah Gazetesinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün Akademik Personel İlanı yayımlandı. İlanda aynı üniversitenin Tıp Fakültesi İçin 10, Diş Hekimliği Fakültesi İçin 1, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu için 2 adet kadro ilan edildi.


Özel hastanelerde kaçak doktor çalıştırmanın cezası 20 kat ağırlaştırıldı

Özel hastanelerde bilhassa gece, hafta sonları ve bayram tatillerinde asistan hekimlerin nöbet tuttuğu bilinen ama açıkça konuşulmayan bir gerçektir. Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle kaçak doktor çalıştırmanın cezası 20 kat arttırıldı.


Memurların maaşlarından 600 lira kesinti resmileşti

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan, 45 yaş altı çalışanların BES’e dahil olmasını öngören yasa değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Yasa, 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek. Çalışanların maaşlarından 6 ay boyunca ayda 100 TL otomatik olarak kesilecek


Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü 25 Ağustos 2016 tarihli ve 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.


İki uzmanlığı olan hekimler iki ayrı hastanede çalışabilir mi?

Son yıllarda birden fazla uzmanlık alanında ihtisas yapan hekim sayısında artış görülmektedir. Bu kişilerden bazıları tercih ettikleri uzmanlık alanına göre özel hastanelerde çalışabilmektedir. Ancak iki uzmanlığı olan hekimler konusunda açık düzenleme mevcut değil.


Yargıtay, meme estetiği operasyonunda yaşanan sorundan hekimi sorumlu tuttu

Yargıtay, bir özel hastanede plastik cerrahi uzmanınca büyük ve sarkık memeye uygulanan küçültme operasyonunda meme başının yeni yerine taşınması işleminin başarısız olmasını komplikasyon değil kusur olarak değerlendirdi ve hekimi tazminat cezası verdi.


Yargıtay: Komplikasyonlu doğuma gelmeyen doktor ölümden sorumludur

Bir Devlet hastanesinde meydana gelen olayda Yargıtay 12. Ceza Dairesi komplikasyonlu doğuma gelmeyerek bebeğin ölümüne neden olduğu iddiasıyla açılan ceza davasında doktorun ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmadan değil taksirle öldürme…


Mide perforasyonu ameliyatında yazılı onam olmadan apendektomi yapılabilir mi?

Danıştay, genel cerrahi uygulamasına ilişkin bir malpraktis davasıyla alakalı olarak olarak verdiği kararında, mide perforasyonu ön tanısıyla ameliyata alınan, ancak laparatomide cerrahi patolojisi bulunmayan hastanın önceden yazılı rızası olmasa bile hiperemik apendiksi…


Yargıtay: Diş çekimi sonrasında gelişen yüz felcinde hekim kusurlu değil

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine başvuran bir hastanın 28 numaralı dişinin çekimi sonrasında meydana gelen yüz felcinden dolayı yapılan savcılık soruşturmasında çekimi yapan diş hekimi kusurlu bulunmadı ve hakkında takipsizlik kararı verildi.


Askeri Sağlık Personelinin Devrine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı neleri içeriyor?

GATA Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulunda görevli bulunan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıları Sağlık Bilimleri Üniversitesine nakledildi.


 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla