İç Hastalıkları


Ankilozan Spondilit tanısındaki gecikme 8 yılı buluyor

Türkiye’de Ankilozan Spondilit (AS) tanısında ortalama 8 yıl gecikme yaşandığını ve bunun tedavi sürecini olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Vedat Hamuryudan, “Bu gecikme hastalara erken dönemde tanı konmasını ve tedavi başarısını etkiliyor” dedi.


Statin tedavisini bırakan romatoid artrit hastalarında ölüm riski %60 artıyor

Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, statin tedavisini bırakan romatoid artrit (RA) hastalarında, kardiyovasküler hastalıklar (KVH) nedeniyle ölüm riski %60 artıyor. Çalışmada, aynı RA hastalarında tüm nedenlerden ölüm riskinde ise %79’luk bir artış saptandı.


Türkiye’de 60 bin kişiye 1 romatolog düşüyor!

Türkiye’de kas-iskelet hastalıklarının yaygınlığına ve romatoloji uzmanı eksikliğine dikkat çeken Prof. Dr. Nurullah Akkoç ve Prof. Dr. Şebnem Ataman, ülkemizde 100.000 kişiye 1,8 uzman romatolog düştüğünü, AB ortalamasının ise bunun 10 katı olduğunu belirttiler.


Hipnoz iritabl bağırsak sendromunun tedavisinde etkili

Yeni yapılan iki çalışmaya, hipnoz, iritabl bağırsak sendromunun tedavisinde oldukça etkili bir yöntem. 346 hasta üzerinde yürütülen çalışmada, hipnoterapinin hastaların %40’ında semptomları hafiflettiği ve uzun süreli iyileşme sağladığı gösterildi.


Böbrek yetmezliğinde çözüm diyaliz mi, böbrek nakli mi?

İleri evre böbrek hastaları için üç temel tedavi seçeneği bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın Türkmen, “Türkiye’de tüm ihtiyacı karşılayacak kadar diyaliz merkezi var. Ama bu yöntem kesin çözüm değil. Kronik böbrek hastalığında ideal çözüm böbrek naklidir” dedi.


Kronik böbrek hastalığına karşı ciddi önlemler alınmalı!

Kronik böbrek hastalığı ile mücadelede öncelikli hedefin erken tanı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kenan Ateş, “Sorunun bileşenlerine odaklanmalı; bunların başında hastalığa karşı önleyici tedbirler alması ve erken tanı araçlarını etkili şekilde kullanılması geliyor” dedi.


Artan riskler nedeniyle kronik böbrek hastalığında patlama yaşanabilir

Artan risk faktörleri nedeniyle kronik böbrek hastalığı prevelansında ciddi bir artış yaşanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, “Erken tanı ile çözüm üretilebilecek bir sorun yetersiz farkındalık nedeniyle büyüyor; koruyucu önlemlere ağırlık verilmeli” dedi.


Diyabetlilerde yüksek HDL kalp krizi ve inmeyi azaltıyor

The American Journal of Cardiology’de yayımlanan bir çalışmanın verileri iyi kolesterol olarak bilinen HDL düzeylerinin artırılması ile diyabet hastalarında kalp krizi ve inme riskinin azaltılabileceği ve bunun kalp krizine karşı önemli bir strateji olabileceğini gösteriyor.


Koroner kalsiyum düzeyi kalp krizinin önemli bir göstergesi

Diabetes Care’de yayımlanan bir çalışmaya göre, koroner arterlerde biriken kalsiyum, diyabet ve metabolik sendrom hastalarında kalp krizi ve inmenin önemli bir habercisi; koroner kalsiyum bulgusuna rastlanmayan hastalarda ise kalp hastalığı riski sağlıklı kişilerle aynı.


Böbrek naklinden sonra gelişen diyabet insülinle önlenebilir

Böbrek naklinden 1 yıl sonra hastaların %30’unda diyabet gelişir. Yeni yapılan bir çalışmada, bu oranı düşüren preemptif insülin tedavisi geliştirdi. Çalışmada böbrek naklini takiben insülin verilen hastalarda diyabetin gelişmediği saptandı.


Diyabet komplikasyonlarının Türkiye’ye yıllık maliyeti 13 milyar TL’yi aştı

‘Türkiye’de Tip 2 Diyabet Komplikasyonlarının Maliyeti’ başlıklı çalışma, diyabetin kamuya yıllık maliyetinin 13 milyar TL olduğunu gösterdi. Bu rakamın %84’ünü diyabetin etkin tedavi edilememesi nedeniyle ortaya çıkan komplikasyonlar oluşturuyor.


Alternatif tıp hepatit hastalarına zarar veriyor!

Hepatit B’nin Türkiye’de sık rastlanan bir hastalık olduğunu ve %60’ının ilerleyen dönemlerde siroz veya karaciğer kanserine dönüştüğünü söyleyen Prof. Dr. Hasan Özkan, pek çok zararlı maddeler içeren bitkisel ilaçların, hepatit hastalarına ciddi zararlar verdiğini belirtti.


Tedavi edilmeyen Romatoid Artrit hastalarının kalbi risk altında

Arthritis Research dergisinde yayımlanan 5 yıllık bir çalışmaya göre, tedavi görmeyen romatoid artrit hastalarının kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle ölüm riski çok yüksek. Antiromatizmal ilaçlarla tedavi edilen RA hastalarında ise, kalp hastalığı riski daha düşük.


KBH’da yanıtsızlık fosfat düzeyi azaltılarak aşılabilir

Böbrek hastalarında ilaca cevapsızlık sorununu aşmak için yeni bulgular saptandı. Yapılan çalışmaya göre, kronik böbrek hastalığında yüksek kan fosfat düzeyleri, böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Çalışmada, fosfatın böbrek ilaçlarının etkinliğini baskıladığı saptandı.


Metabolik sendrom böbrek hastalığı riskini % 55 arttırıyor

American Society Nephrology’de yayımlanan güncel bir çalışmaya göre, metabolik sendrom böbrek hastalığı riski % 55 arttırıyor. Literatür verileri kullanılarak yapılan çalışmada, metabolik sendromun böbrek hastalığı riskine karşı bir parametre olarak kullanılabileceği gösterildi.


Diyabette erken ölümleri saptamak için yeni bir test

Diabetes Care’de yayımlanan güncel bir çalışmanın verileri; yeni bir testin diyabetli kişilerde erken ölümün tahmin edilmesinde oldukça etkili olabileceğini gösterdi. Çalışmada; kalsifiye plak düzeyi yüksek olan diyabetlilerde mortalite oranının 6 kat fazla saptandı.


Diyabet riski taşıyan hastalar için yeni bir tedavi seçeneği…

Harvard Tıp Fakültesi uzmanları, tip 2 diyabet hastalarında ilaç tedavileri için yeni hedefler sunan moleküler bir yolak keşfetti. Çalışmada, kan glukoz düzeyleri normal olmasına karşın insülin direnci belirtileri taşıyan kişilerde STARS adlı genin daha fazla eksprese olduğunu saptandı.


Romatoid artritte remisyon fenomeni yeniden tanımladı

Amerikan Romatoloji Derneği, klinik çalışmalarında kullanılmak üzere, romatoid artrit remisyonu için iki yeni tanım önerdi. Arthritis & Rheumatism’de yayımlanan araştırmaya göre, romatoid artrit hastalarının remisyonda oldukları artık yeni kriterlerle belirlenecek.


TURDEP Çalışmaları obezitenin Türkiye’deki ciddiyetini net şekilde gösterdi!

TURDEP çalışmalarından gelen verilerle birlikte obezitenin, yarattığı risklerin daha iyi görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. İlhan Satman, ‘Bu çalışma obezitenin yaygınlığını görmek için önemlidir. Obeziteye karşı eylem planlarına ihtiyacımız var” dedi.


RA tedavisinde biyolojik ajanların güvenliliği ciddi farklılıklar gösteriyor

Yeni sistematik Cochrane araştırmacılarına göre, biyolojik ilaçlar arasındaki güvenlilik skalası önemli farklılıklar gösteriyor. Romatoid artrit ve İBS gibi hastalıklarda inflamasyonu azaltmak için kullanılan 9 farklı biyolojik ilaç 163 çalışma verileri üzerinden araştırıldı.


 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla