İç Hastalıkları


Diyabette ana maliyeti kardiyovasküler komplikasyonlar oluşturuyor

Diyabet ve komplikasyonlarının sosyal güvelik sistemine maliyeti ile ilgili yapılan bir çalışmaya göre diyabete eşlik eden komplikasyonların başında kardiyovasküler sorunlar geliyor. Çalışmada, bu sorunların toplam maliyetlerin %32’sini oluşturduğu saptandı.


Romatoid Artrit tedavisinde nitelikli personel eksikliği ciddi bir sorun

Sistemik bir hastalık olan Romatoid Artritin pek çok organda tutuluma neden olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Hasan Yazıcı, “Ülkemizde hastalığın teşhis ve takibinde sorunlar yaşanıyor. Özellikle nitelikli personel eksikliği acilen giderilmesi gereken önemli bir sorundur” dedi.


Kronik böbrek hastalığı epidemi aşamasına yaklaştı

Türkiye’de erişkinlerin % 15’sinin çeşitli evrelerde kronik böbrek hastası olduğunu ve hastalığının epidemi haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, “Giderek artan sıklığı ve yüksek tedavi maliyeti nedeniyle çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız” dedi.


Kronik hastalıkların çözümü koruyucu hekimlikten geçer!

Türkiye’de kronik böbrek hastalığının ciddi bir boyuta ulaştığını ve CREDIT çalışmasının alarm verdiğini belirten Prof. Dr. Tevfik Ecder, “Veriler karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi net şekilde gösteriyor. Sorunun ciddiyeti karşısında acil önlem alınması gerektiği ortada” dedi.


Tip 2 diyabette inflamasyonun nedeni çözülüyor

Boston Üniversitesi araştırmacıları, yaptıkları çalışmada T hücrelerinin tip 2 diyabetik hastalarda proinflamatuvar yanıtı sürdürmek için monositlerin desteğini aldığını gösterdi. Çalışmada ilk kez hemostazsız T hücrelerinin T2D’de kronik inflamasyonu artırdığı da gösterildi.


Böbrekte komplikasyonu öngören yeni bir test

Güncel bir çalışmanın verilerine göre, yeni geliştirilen bir kan testi kronik böbrek hastalığında komplikasyon riskinin saptanmasında kullanılabilecek. Sistatin C isimli test sayesinde hekimler yüksek riskli böbrek hastalarını erken dönemde belirleyebilecek.


Sağlık sisteminin yeni hedefi diyabetle mücadele olmalı

Dünyada sağlık sistemleri için öncelikli hedefin artık diyabet olduğunu söyleyen Dr. Serdar Savaş, “Herkes kardiyovasküler ölümlerden bahseder; diyabet hafif bir hastalıkmış gibi algılanır. Oysa hastayı ölüme götüren ana faktör diyabettir” dedi.


Trans palmitoleik asit diyabet riskini azaltıyor!

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil ve arkadaşları, süt ürünlerinde bulunan trans palmitoleik asitin diyabet riskini önemli ölçüde azalttığını keşfetti. 3.736 kişiyi kapsayan çalışmaya göre, trans palmitoleik asit seviyeleri yüksek olanların diyabete yakalanma riski çok düşük.


Statin kullanımı romatoid artrit riskini azaltıyor

PloS Medicine dergisinde yayımlanan retrospektif bir kohort çalışmasına göre, düzenli statin kullanımı, romatoid artrit riskini azaltıyor. Çalışmanın araştırmacıları, sonuçların klinik açıdan anlamlılık kazanması için başka popülasyonlarda da benzer incelemelerin yapılması gerektiği belirtiyorlar.


TURDEP-II: Türkiye’de diyabet insidansı 12 yılda % 90 arttı!

TURDEP-II çalışmasının sonuçlarına göre Türkiye’de diyabet prevelansı son 12 yılda %90 artarak, %13.7’e çıktı. Çalışmayı yürüten Prof. Dr. İlhan Satman, verilerin tüm öngörüleri geride bıraktığını belirterek: “Beklenen bu değildi. Diyabet oranın şu anda %4.7 olması bekleniyordu” dedi.


Performans sistemi romatolojiyi olumsuz etkiliyor!

Hekimlik mesleğinin sorunlarının giderek artığını belirten Prof. Dr. Hasan Yazıcı, “Romatoloji de bundan payını alıyor. Özellikle ‘Performans’ düzeni çok sorunludur. Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki uygulama, ne halk ne de hekim sağlığına iyi geldi” dedi.


Sevk zinciri olmadan sağlık sistemini yürütmek zor

Türkiye’de sevk zincirinin uygulanmadığını ve bu nedenle sağlık sisteminin ağır bir yük altına girdiğini dile getiren Prof. Dr. İhsan Ertenli “Sevk zinciri bir önceki seçimde kaldırıldı ve yakın zamanda da uygulanmayacak. Sevk zincirsiz genel sağlık sigortasını yürütmek zor” dedi.


Kronik böbrek yetmezliği sağlık sistemlerini çökertebilir; hasta sayısı ikiye katlandı

Kronik böbrek yetersizliğinden muzdarip olan hasta sayısının çığ gibi arttığını söyleyen Prof. Dr. Tevfik Ecder, “Diyaliz tedavisi gören hasta sayısı 10 yılda ikiye katlandı. Artış aynı trendle devam ederse dünyadaki hiçbir sağlık sistemi ekonomik açıdan kronik böbrek hastalığının tedavisini karşılayamaz” dedi.


Diyalizdeki hasta sayısı on yılda ikiye katlandı!

Kronik böbrek yetersizliğinden muzdarip olan hasta sayısının çığ gibi arttığını söyleyen Prof. Dr. Tevfik Ecder, “Diyaliz tedavisi gören hasta sayısı son 10 yılda ikiye katlandı. Bu artış aynı trendle devam ederse hiçbir sağlık sistemi hastalığın tedavisini karşılayamayacak” dedi.


Kronik hastalıklar sağlık sistemlerini zorlayacak!

Türkiye’de 20 milyondan fazla kronik hastalığı olan erişkin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Erdal Akalın, “Kronik hastalıklar arasında hipertansiyon 15 milyon kişiyle birinci sırada yer alıyor. Kronik hastalıklardaki hızlı artış sağlık sistemleri zorlamaya başladı” dedi.


Kan akışı kesintisi kronik böbrek hastalığı riskini artırıyor!

Sıcak iskemide her ilave dakika akut renal yetmezlik riskini %5 artırıyor. Böbrek kanseri cerrahisi sırasında kan akışının 20 ila 25 dakikadan uzun süreyle durdurulması kronik böbrek hastalığı riskini artırıyor. Araştırmacılar, renal kortikal tümör nedeniyle ameliyat olan tek böbrekli 362 hastanın sonuç verilerini inceledi.


Diyabet kadınlarda kanser riskini arttırıyor!

Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, erişkin başlangıçlı tip 2 diyabet, insülin benzeri hormonların vücut içerisinde dolaşımına yol açıyor. Bu durum erkeklerde prostat kanseri riskini azaltırken, kadınlarda genital ve diğer kanser risklerini iki kat artırıyor.


Romatoid Artrit hastaları tedavi konusunda cesaretlendirilmeli

Romatoid Artrit hastaları üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, tedavideki gelişmelere rağmen her on hastadan dokuzunun tedavinin başarısı konusunda karamsar olduğunu, gelecekte sağlıklı bir yaşam sürecekleri konusunda inançlarının zayıfladığını ortaya koydu.


Tekrarlayan IYE böbreklere zarar verebilir

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının böbrek yetmezliğine kadar gidebilen bir dizi soruna neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gülçin Kantarcı, “İdrar yolu enfeksiyonlarında nedenin erken tespit edilerek tedavi edilmesi hayati öneme sahiptir” dedi.


Mikroalbüminüri, hipertansif hastada önemli bir sorun göstergecidir

Hipertansif hastalarda mikroalbuminüri varlığının böbreklerde harabiyet göstergesi olduğunu belirten Prof. Dr. Tevfik Ecder, “İdrarda günlük albümin atılımı 30-300 mg arasında ise ve antihipertansif tedaviye başlanmazsa böbreklerdeki hasar ilerler” dedi.


 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla