Wellcare
Wellcare

Üye Yazıları


Anayasada sağlık hakkının düzenlenişi

Yazılı hukuk kurallarının en üstünde Anayasa yer alır. Devletin kuruluşu ve temel organları Anayasada belirlenmiştir. Anayasalar kolayca değiştirilememeleri itibariyle diğer kanunlardan ayrılır. Bütün kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler Anayasaya uygun olmak zorundadır.


Mahkeme, Amerikan Rehberini esas alarak doktora ceza verdi

Trafik kazasında yaralanan ve sağ femurunda diafiz ve sol femurunda ise suprkondiler kırık meydana gelen olguda sol femur için konservatif sağ femurda ise cerrahi tedavi uygulayan doktor kusurlu bulundu. Yüksek Sağlık Şurası, ortopedistin sol femur medial tedavisinde


Kalıcı makyaj, kanser hastalarına moral oluyor, kemoterapiyle dökülen yenileniyor!

Kanser hastaları, hastalıklarının yanı sıra fiziksel görüntüleriyle ilgili de endişeler yaşıyorlar. Tedavinin ana bölümünü oluşturan kemoterapi saçları, kaşları ve kirpikleri uzun süreliğine ortadan kaldırıyor. Hastalar, bu farklılıktan psikolojik olarak etkileniyor.


İnanılmaz ama gerçek! Tıp Fakültesine alınacak hocada ‘doktor olmama’ şartı

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD için açılan yardımcı doçentlik kadrosuna alınacak kişilerin özelliklerinin belirlendiği ilanda skandal bir koşul yer aldı. Buna göre adı geçen üniversitenin ilgili kadrosuna sadece doktor olmayanlar müracaat edebilecek.


Sağlık okuryazarlığındaki yetersizlik, sağlık politikalarının başarısını etkiliyor

Sağlık okuryazarlığının Türkiye’de oldukça düşük seviyelerde olduğunu ve bu sorunun basit bir bilgi sorunu olarak görülemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Seçil Özkan, bu sorunun sağlık politikalarının başarıya ulaşması ve ölümlerin azaltılmasına etkisi olduğunu vurguladı.


Temel ilkyardımda temel yaşam desteği! Acil yardım yöntemleri

Yaşam sürecinde insan, yaralanma ve hastalık gibi ilkyardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir. Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. İlk yardım denilince çoğu insanın aklına ambulans ve sağlık görevlileri gelir.


Antibiyotik direncini önlemek için tedaviye bilimsel veri sağlanarak çözüm aranmalı

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof Dr. Çiğdem Kayacan, antibiyotik kullanımında yeni yaklaşımların ön plana çıktığını, bu süreçte mikrobiyolojinin öneminin arttığını vurguladı. Antimikrobiyal direncin yüksek olmasının sebepleri hakkında açıklama yapan


Kemiğimizdeki büyük risk: Osteoporoz nedir? Belirtileri, tanısı ve tedavisi

Düşük kemik kitlesi ve kemiğin yapısındaki değişikliklerle oluşan ve bunun sonucunda kemik kırılganlığının ve kırık riskinin arttığı bir hastalık olan osteoporoz’un tanısı, belirtileri ve tedavisi hakkında kapsamlı ders notu:


Dr. Keçelioğlu’nun “Taksirli Suçun Dogmatiği” eseri üzerine

Modern ceza hukukunun en önemli ilkelerinden birisi “kusursuz suç ve ceza olmaz” ilkesidir. Ortada kusur yoksa işlenen fiilin niteliği ve sonucu ne olursa olsun, fail cezalandırılmaz. Ceza hukukunda kusur kast ve taksir olmak üzere iki ana başlık altında işlenmektedir.


 
 
 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla