Ana Sayfa - 314. sayfa


Yüksek kolesterol ve Alzheimer arasında ilişki saptandı

Neurology dergisinde yayımlanan güncel bir çalışmaya göre, kolesterol düzeyi yüksek olan kişilerin Alzheimer hastalığına yakalanma riski de yüksek. Çalışmada, yüksek kolesterol düzeylerinin Alzheimer’da görülen beyin plaklarıyla anlamlı düzeyde ilişkili olduğu saptandı.

Alzheimer

Çinko desteği soğuk algınlığı yükünü azaltıyor

Cochrane Library’de yayımlanan bir incelemeye göre, çinko takviyesi, soğuk algınlığının şiddetini ve süresini azaltıyor. Çalışmanın verilerine göre, soğuk algınlığı semptomlarının başladığı gün alınan çinko şurubu veya  pastil hastalığın şiddeti ve süresini azalttığını gösterdi.


Alzheimer hastaları insülinden faydalanabilir mi?

Yeni bir çalışmaya göre, hafif düzeyde kognitif bozukluğu veya Alzheimer hastalığı olan kişiler, intranazal insülin tedavisinden fayda görüyor. Çalışmada, merkezi sinir sistemindeki insülin düzeyleri ve insülin aktivitesinin Alzheimer hastalığında azalmış olduğu saptandı.


kadin_kalbi_kriz

Kadınlarda gizli gelişen kalp krizine karşı yeni bulgular saptandı

Circulation Dergisinde yayımlanan bir çalışmada kadınlarda kalp hastalığına neden olan gizli yeni bir bulgu saptandı. Önemli düzeyde koroner arter hastalığı olmayan kadınlarda miyokard infarktüsünün arkasındaki mekanizmanın plak erozyonu olduğu belirlendi.


Şizofreni tedavisinde işlevsellik ön plana çıkmalı

Şizofreni hastalarında işlevsellik yetisinin tedavinin ana hedefi haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. Köksal Alptekin, “Bilişsel yetileri bozuk olan şizofreni hastaları daha çok hastaneye yatarak tedavi görüyor. İşlevsellik kapasitesinde bilişsel yetilerin önemli bir rolü var” dedi.


D vitamini tip 2 diyabet gelişme riskini azaltıyor

Diabetes Care dergisinde yeni yayımlanan bir çalışmada, D vitamin düzeyi iyi olan kişilerde tip 2 diyabet gelişme riskinin daha düşük olduğunu gösterildi. Çalışmada, vücudunda yeterli düzeyde D vitamini olan hastalarda tip 2 diyabet gelişme riskinin daha az olduğu saptandı.


gebelik-hamile-agri

Gebelikte yaşanan kansızlık çocuklarda astım nedeni olabilir

Kansızlığın çok önemli bir sağlık problemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Teoman Soysal, “Kansızlığın gebelikte önemli sorunlara neden olduğu gösterildi. Gebelik döneminde kansızlık yaşayan annelerin bebeklerinde %22 oranında astıma rastlanmaktadır” dedi.


MS, Alzheimer gibi beyin hastalıklarında kan-beyin bariyeri aşıldı

Cornell Üniversitesi araştırmacıları, yüz yıllık bilmeceyi çözerek, kan-beyin bariyerini güvenli bir şekilde aşarak, Alzheimer hastalığı, multipl skleroz ve merkezi sinir sistemi kanserlerinin tedavisinde ilaçların etkili bir şekilde tutulumlu bölgelere ulaşmasını sağladı.


hasta-kanser-yatan-destek-2

Kanser hastaları için hayat kurtaran yaşamsal öneriler ve uyarılar

Kanser hastalarını her zaman zorlu bir psikolojik ve fizyolojik süreç bekler. Kemoterapi esnasında nasıl beslenilmeli, birden çok hastalıkla mücadele ederken nasıl ilaç kullanmalı, gibi sorulara verilecek doğru öneriler kanserde tedavi başarısını ve yaşam kalitesini artırıyor.


Diyabet komplikasyonlarının Türkiye’ye yıllık maliyeti 13 milyar TL’yi aştı

‘Türkiye’de Tip 2 Diyabet Komplikasyonlarının Maliyeti’ başlıklı çalışma, diyabetin kamuya yıllık maliyetinin 13 milyar TL olduğunu gösterdi. Bu rakamın %84’ünü diyabetin etkin tedavi edilememesi nedeniyle ortaya çıkan komplikasyonlar oluşturuyor.


Diyabet demans riskini önemli düzeyde artırabilir

Neurology dergisinde yayımlanan güncel bir çalışmaya göre, diyabet hastalarında demans görülme riski önemli ölçüde artıyor. Diyabet ve demans arasında sıkı bir ilişki olduğunu gösteren çalışmaya göre, diyabetin kontrol altına alınması hastalığın kendisinden daha önemli.


Araç çubuğuna atla