Ana Sayfa - 316. sayfa


Alternatif tıp çocuklar için ölümcül olabilir

Archives of Disease in Childhood’da yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, alternatif tıp, çocuklar için tehlikeli ve ölümcül olabiliyor. Fakat ebeveynler bu tedavilerin doğal ve zararsız olduğuna inandırılıyor. Oysa veriler bu tedavilerin ölümcül olabildiğini gösteriyor.


Depresyon ve obezite doğrudan ilişkili; tedavi alan kadınlar kolay zayıflıyor

General Hospital Psychiatry dergisinde yayınlanan bir araştırma depresyon ve obezite arasında doğru bir ilişki olduğunu gösterdi. Buna göre obezlerde depresyon oranı çok yüksek ve depresyon tedavisi alan kilolu kadınlar daha kolay zayıflıyor.


Geçmeyen astımda öksürüğün nedeni reflü olabilir

Astım hastalarının önemli bir bölümünde reflü görüldüğünü ve bunun astım krizini tetikleyen önemli bir faktör olduğunu söyleyen Uz. Dr. Füsun Soysal, “Astım hastalarının % 82’sinde reflüde var. Bu hastalarda, öksürük ve reflü varlığı iyi araştırılmadır” dedi.


Asit baskılayıcı ilaçlar pnömoni riskini artırabilir!

Canadian Medical Association Journal’da yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, proton pompa inhibitörü gibi asit baskılayıcı ilaçlar, pnömoni riskini artırabiliyor. Araştırmacılar, pnömoni riski olan hastalara bu ilaçların daha dikkatli reçete edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.


Sağlık sisteminin yeni hedefi diyabetle mücadele olmalı

Dünyada sağlık sistemleri için öncelikli hedefin artık diyabet olduğunu söyleyen Dr. Serdar Savaş, “Herkes kardiyovasküler ölümlerden bahseder; diyabet hafif bir hastalıkmış gibi algılanır. Oysa hastayı ölüme götüren ana faktör diyabettir” dedi.


TURDEP-II: Türkiye’de diyabet insidansı 12 yılda % 90 arttı!

TURDEP-II çalışmasının sonuçlarına göre Türkiye’de diyabet prevelansı son 12 yılda %90 artarak, %13.7’e çıktı. Çalışmayı yürüten Prof. Dr. İlhan Satman, verilerin tüm öngörüleri geride bıraktığını belirterek: “Beklenen bu değildi. Diyabet oranın şu anda %4.7 olması bekleniyordu” dedi.


Kronik böbrek yetmezliği sağlık sistemlerini çökertebilir; hasta sayısı ikiye katlandı

Kronik böbrek yetersizliğinden muzdarip olan hasta sayısının çığ gibi arttığını söyleyen Prof. Dr. Tevfik Ecder, “Diyaliz tedavisi gören hasta sayısı 10 yılda ikiye katlandı. Artış aynı trendle devam ederse dünyadaki hiçbir sağlık sistemi ekonomik açıdan kronik böbrek hastalığının tedavisini karşılayamaz” dedi.


bitkisel-herbal-alternatif

Alternatif tıp kanser tedavisini sekteye uğratıyor ve hastalara zarar veriyor!

Sağlığın pek çok alanında ve özellikle de kanser hakkında ciddi bir bilgi kirliliği yaşandığını söyleyen Prof. Dr. İsmail Çelik, “Alternatif tıp yada medyada sık sık yer alan bitkisel tedaviler nedeniyle kanser hastalarının tedavileri sekteye uğruyor. Araştırmamıza göre, medyada yer alan kanser haberlerinin %90’nın yanlış bilgi içeriyor” dedi.


Kanser tedavisi alan çocuklar ileri yaşlarda kardiyak risk altında!

Archives of Internal Medicine’da yayımlanan yeni bir çalışmada çocukluk çağında kanserden sağkalım oranının son 50 yılda %20’den %70-80’lara kadar yükseldiği belirtilirken sağkalan kişiler inuzun dönemde KV hastalık ve kardiyak mortalite riski taşıdığı saptamasına yer verildi.


Yüksek seyreden kalp hızı, önemli bir mortalite habercisi

Ronald O. Perelman Kalp Enstitüsü araştırmacıları, 9 bin hasta üzerinde yaptıkları bir araştırmada, takip sırasında gelişen artmış kalp hızının, kalp hastalığı veya diğer nedenlere bağlı ölüm riskinde anlamlı artışa neden olduğunu saptadılar. Çalışmada, 5 yıllık takip sürecinde dakikada ≥84 vuruluk kalp hızının, kardiyovasküler ölüm ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskini sırasıyla %55 ve %70 oranlarında artırdığı belirlendi.


Diyabet kadınlarda kanser riskini arttırıyor!

Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, erişkin başlangıçlı tip 2 diyabet, insülin benzeri hormonların vücut içerisinde dolaşımına yol açıyor. Bu durum erkeklerde prostat kanseri riskini azaltırken, kadınlarda genital ve diğer kanser risklerini iki kat artırıyor.


 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla