Karın ağrısının nedenleri ve türleri: Nasıl geçer, ne yapmalı?

9 Mart 2015   |    18 Mayıs 2022    |   Kategori: Ağrı, Mide Hastalıkları Print

Karın ağrısı, çocuklarda ve yetişkinlerde en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birisidir ve kimi zaman ağrının yerini tam olarak tespit etmek zor olabilir. Karın ağrısı pek çok farklı nedenden kaynaklanabilir. Ağrının yeri yaşanan sorun hakkında önemli bilgiler verebilir. Kimi zaman önemli bir hastalığın belirtisi olan karın ağrısı bazen sadece geçici ve basit bir sorun nedeniyle olabilir. Hastaneye başvuran hastaların %5’inde karın ağrısı şikayeti vardır. %20’si cerrahi girişim gerektirirken %40 hastada karın ağrısının nedeni bulunamaz. Nedenleri arasında en sık konulan tanı %7 ile akut gastroenterittir. Karın ağrısı şikayetinin altında ciddi sorunlar olabileceği için bilinçsiz bir şekilde ilaç kullanmayınız.

Karın ağrısı nedir?

Karın ağrısı, yaygın görülen sağlık sorunlarından biridir ve pek çok nedenden kaynaklanabilir. Bazı durumlarda önemli bir hastalığın belirtisidir ama genellikle basit bir sorundan kaynaklanır. Karın ağrısının nedeni kesin olarak bilinmiyorsa ve daha önceden bir hekim tarafından tanısı konulmamışsa, ağrı kesici ilaç almamakta yarar vardır. Ancak yemek sonrasında gelişen, hafif şiddetteki karın ağrılarında hafif buzlu su içilmesi, tost yenmesi, elma suyu içilmesi veya muz yenmesi önerilmektedir. Tedavi tamamen saptanan soruna göre değişir.

Eğer ağrı ani başlamışsa ve daha önce yaşamadığınız bir ağrı gibiyse acile gittiğinizde tanı apandist iltihabı veya pankreas iltihabı olabilir böyle bir durumda cerrahi müdahale gerekebilir. Eğer ağrı kronik ve her ay tekrarlıyorsa bir kaç gün devam edip geçiyorsa beraberinde ateş eşlik ediyorsa halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları ön plandaysa bu durumda ailevi akdeniz ateşinin habercisi olabilir. Bu durumda hastanın doğru teşhis ve tedavi için mutlaka hastaneye başvurması gerekir.

Karın ağrısı neden olur? Ne iyi gelir? Doğal tedaviler

Karın ağrısı nedenleri

Karın ağrısının birçok farklı sebebi olabilir Bir organın (örneğin, apandisit, divertikülit, kolit) iltihaplanması, bir organın gerilmesi veya şişmesi (örneğin bağırsağın tıkanması, safra kanalının safra taşı tarafından tıkanması, karaciğerin hepatitle şişmesi) veya bir organa kan akışının kesilmesi (örneğin, iskemik kolit) gibi sebepler en sık görülenleridir.

Apandisit nedir? Apandis hangi taraftadır? Belirtileri ve tedavisi

Boğazdaki, bağırsaklardaki veya kandaki enfeksiyonlar bakterilerin sindirim sisteminize girmesine neden olabilir ve bunun sonucunda da karın ağrısı oluşabilir. Bu enfeksiyonlar ishal veya kabızlık gibi sindirim değişikliklerine de neden olabilir.

Akut karın ağrısının nedenleri

 • Apandisit Kolesistit/kolanjit (Safra yolu yangısı, Safra kesesinin enfeksiyonuna kolesistit denir)
 • Pankreatit (Pankreas iltihabı)
 • Divertikülit (sindirim sistemi veya kanalı yangısı).
 • Perforasyon(Ülserin delinmesi sonucu mide suyunun periton boşluğuna akmasıdır.)
 • Obstrüksiyon (Tıkanma)
 • Akut iskemi (Kan damarlarının daralmasına veya tıkanmasına bağlı olarak bir organ veya dokuya yetersiz kan gelmesi veya yerel kansızlık, kansızlanma)
 • Rüptüre Aortik Anevrizma (Karın bölgesinden geçen ana atardamarda yırtık veya balonlaşma)
 • Ektopik gebelik (Normal yerinden başka yerde bulunan)
 • PIH (kadının üst üreme organlarının iltihaplanması ve enfeksiyonudur)
 • Nefrolityazis (Böbrektaşı)

Endoskopi nedir? Neden ve nasıl yapılır? Riskleri nelerdir?

Kronik karın ağrısı nedenleri

 • Peptik Ülser Özofajit,
 • IBS (İrritabl Barsak Sendromu)
 • Kronik Pankreatit (Pankreas iltihabı)
 • Kronik Kolesistit (Safra yolu yangısı)
 • Kronik İskemi DM, (Kansızlık)
 • FMF, (Ailevi Akdeniz Ateşi)
 • Pofiria (Hem üretimi için gerekli bir veya daha çok enzimin eksikliği sonucu porfirin veya porfirin öncüllerinin dokular ve deride birikimi, dışkı ve/veya idrarla fazla miktarda atılımıyla sonuçlanan kalıtsal hastalık)
 • Crohn Hastalığı (Ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde ya da aynı anda birkaç farklı bölümünde aralıklı iltihaplar ile kendinı gösteren hastalık)
 • ÜK Jinekolojik hadiseler
 • Abdominal duvar ağrısı
 • Neurogenik
 • Kas-iskelet sistemi hastalıkları

Ani ve şiddetli karın ağrısı safra taşı ve safra yolu hastalığı belirtisi olabilir

Karın ağrısının yerine göre karın ağrısı nedenleri

Eğer ağrı karın bölgesinde yaygın olarak görülüyorsa:

Karın ağrısı alt karında odaklanıyorsa:

 • Apandisit
 • Bağırsak tıkanıklığı
 • Dış (ektopik) gebelik

İshal nedir? İshale ne iyi gelir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Karın ağrısı kadınlarda, alt karın üreme organlarında ise:

Dış gebelik nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Ağrı üst karın bölgesinde ise

Kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa iyi gelen doğal tedaviler

Ağrı karnın merkezinde ise

 • Apandisit
 • Gastroenterit
 • Yara
 • Üremi (kandaki atık ürünlerin toplanması)

Ağrı sol alt karın bölgesinde ise

 • Crohn hastalığı
 • Kanser
 • Böbrek enfeksiyonu
 • Yumurtalık kistleri
 • Apandisit

Karın ağrısı ve adet düzensizliğinin nedeni çikolata kisti olabilir

Karın ağrısı sol üst karın bölgesinde ise

 • Büyümüş dalak
 • Dışkı impaksiyonu (atılamayan sertleşmiş dışkı)
 • Yasar
 • Böbrek enfeksiyonu
 • Kalp krizi
 • Kanser

Sağ alt karın ağrısının nedenleri

 • Apandisit
 • Fıtık (bir organ karın kaslarındaki zayıf bir noktadan dışarıya çıktığı zaman)
 • Böbrek enfeksiyonu
 • Kanser
 • Grip

Sağ üst karın ağrısı

karın ağrısı nedenler1karın ağrısı nedenler2karın ağrısı nedenleri3karın ağrısı nedenleri 4karın ağrısı nedenleri 5karın ağrısı nedenleri 6karın ağrısı nedenleri 7

Kronik dirençli karın ağrısının nedenleri

6 aydan daha fazla süren veya uygun tetkiklerle araştırılma yapılmasına rağmen yine de tanı konulamamış ağrılardır. Bu hastaların büyük çoğunluğu kadınlardır. Öyküde çocukluk döneminde de karın ağrısı vardır. Hipokondriyazis (Hastalık hastalığı) ve Somatizasyon (tıbbi olarak açıklanamayan fiziksel/bedensel semptomların bulunduğu psikiyatrik bir durum) bozuklukları sıklıkla ön plandadır.

Çocuklarda tekrarlayan karın ağrısının nedenleri ve tedavisi

Karın ağrısının şiddetine göre karın ağrısı nedenleri

Çok şiddetli karın ağrısı: İlk akla gelmesi gereken durumlar Ülser Perforasyonu, Akut Pankreatit ve Böbrek taşlarıdır. İntestinal obtrüksiyon, Kolesistit ve Apendisit şiddetli olmakla birlikte nisbeten daha yavaş ağrılara neden olurlar.

Orta şiddette karın ağrısı: Bu tür bir ağrıya yol açan durumlar Peptik ülser, Gastroenterit ve Ozefajittir.

Karın ağrısının süresine göre karın ağrısı nedenleri

 • Ülser ağrısı; Sabah erken veya yemeklerden önce ya da günün belli saatlerinde aralıklı ortaya çıkar.
 • Safra kesesi iltihabı ağrısı (Kolesistit); Yemeklerden hemen sonra pek görülmezken, genellikle uyku sırasında ortaya çıkar.
 • Apandisit ağrısı; Tipik olarak 10-15 saat boyunca hiç azalmadan ilerleyici şekildedir.
 • İrritabl Barsak Sendromunun ağrısı kroniktir. Genellikle yemeklerden sonra ve akşam saatlerinde artış gösterir.
 • Kadınlarda aylık intervallerle ortaya çıkan ağrıda; Endometriozis veya Ovülasyon ile ilişkili problemler akla gelmelidir.
 • Barbitürat gibi bazı ilaçların alımından sonra ortaya çıkan ağrıda Akut İntermitant Porfiria düşünülmelidir.
 • Steroidler, Tetrasiklinler ve Tiyazidler gibi ilaçların alımından sonra oluşan ağrıda akut pankreatit düşünülmelidir.

Karın ağrısını azaltan veya arttıran nedenler

 • Asit baskılayan veya nötralize eden ilaçlarla azalan ağrıda Peptik ülser veya Özefajit düşünülmelidir.
 • Duodenal (ince bağırsak) ülsere bağlı ağrılar yemek sonrası iyileşirken, mide ülserine ait ağrılar artış gösterebilir.
 • Pankreas hastalıkları, İntestinal obstrüksiyon (ince ve kalın bağırsakta tıkanıklık) veya Mezenter iskemisine (bağırsak damar tıkanıklığı) bağlı ağrılar hemen daima yemek sonrasında artış gösterir.
 • İleal tıkanıklığa bağlı ağrılar yemeklerden sonra 1-2 saat içinde görülürken, duodenal obstrüksiyona bağlı ağrılar hemen yemek yerken ortaya çıkabilir.
 • Farklı hastalıklarda belli vücut pozisyonları ağrının yoğunluğunu değiştirebilir.
 • Pankreatit ağrısı sırtüstü yatarken artıp öne eğilmekle azalırken, İrritabl Barsak Sendromu’na (İBS) bağlı yanma “heartburn” yatmakla ve ıkınmakla artar.
 • İBS‘daki sırt ağrısı omurganın gerilmesiyle rahatlayabilir. Gaz veya dışkı çıkışıyla tamamen geçebilir.
 • Dışkının dışarı atılması ile diğer kolonik hastalıklara bağlı ağrılarda da rahatlama olur.

Karın ağrısı tedavisi

Karın ağrısı, sebebine göre tedavi edilmelidir. Enflamasyon, reflü veya ülser ilaçla, enfeksiyonlar antibiyotikle, bazı yiyeceklerin veya içeceklerin neden olduğu karın ağrıları ise kişisel davranış değişiklikleriyle tedavi edilir. Apandisit ve fıtık gibi bazı durumlarda, spesifik bir tanıyı dışlamak veya onaylamak için kan, idrar ve dışkı örneklerinin alınması, BT taraması ve endoskopi gibi tanısal testler gerekebilir. Bu testler sonucunda ise tedavi için cerrahi önerilebilir.

Kadınlarda kasık ağrısı neden olur? Tedavisi ve çözüm önerileri

Karın ağrısında ilaç tedavisi

 • Gaz ağrısı için, simetikon içeren ilaçlar (Mylanta, Gas-X), kullanılabilir.
 • Gastroözofageal reflü hastalığı sebebiyle oluşan mide ekşimesi için antiasit veya asit düşürücü (Pepcid AC, Zantac 75) deneyin.
 • Kabızlık için, kabızlık giderici ilaç veya müshil kullanmak, bağırsakların yeniden hareketlenmesine yardımcı olabilir.
 • İshalden kaynaklanan kramplar için loperamid (Imodium) veya bizmut subsalisilat (Kaopectate veya Pepto-Bismol) içeren ilaçlar kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.
 • Diğer ağrı türleri için, asetaminofen (Aspirin Free Anacin, Liquiprin, Panadol, Tylenol) yararlı olabilir.
 • Enfeksiyon kaynaklı karın ağrısı için antibiyotik kullanmanız gerekecektir.

Nurofen (ibuprofen) nedir? Nasıl kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

Ancak aspirin, ibuprofen (Advil, Midol, Motrin) veya naproksen (Naprosyn, Aleve, Anaprox, Naprelan) gibi steroid olmayan antiinflamatuarlardan (NSAID) uzak durun. Midenize dokunabilirler.

Karın ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir?

 • Gazlı içeceklerden uzak durun. Bu gibi içecekler ağrının şiddetini artırabilirler.
 • Ağrınızın sebebini bilmiyorsanız ağrı kesici kullanmayın. Eğer ağrı karın içi bölgesinde bir organ iltihabına bağlı ise alınan ağrı kesici ağrıyı gizleyeceği için ciddi sonuçlara neden olabilir.
 • Yemek sonrasında gelişen, hafif şiddetteki karın ağrılarında hafif buzlu su içilmesi, tost yenmesi, elma suyu içilmesi veya muz yenmesi öneriliyor.
 • Sıcak su torbaları hazırlayıp karnınızın üzerine koyabilirsiniz.
 • Ayaklarınızı sıcak tutun.
 • Gaz çıkartmaya çalışın. Karnınıza sağdan sola, soldan sağa doğru masaj yaparak gazın çıkmasına yardımcı olabilirsiniz.
 • Eğer karın ağrınız adet sancısına bağlı karın ağrısıysa, her ay tekrar ediyorsa ağrı kesici kullanmakta bir mahsur yoktur.

Eğer ağrı yeni başlangıçlı ve şiddetli ise bulantı, kusma ve ateş varsa kendi kendinize önlem almaktansa hekime başvurmanız önemlidir.

Karın ağrısında bitkisel tedavi

Kabartma tozu

Kabartma tozu asit giderici özelliği ile, mide ekşimesi ve mide ağrısının giderilmesine yardımcı olur. Karbonat ile doğal antiasit hazırlamak için; yarım bardak suya yarım çay kaşığı soda ekleyin.

Ancak kabartma tozu sodyum içerir, bu nedenle düşük sodyumlu diyet yapan veya yüksek tansiyonu olan kişiler kabartma tozu kullanırken dikkatli olmalıdırlar.

Isıtma pedi veya sıcak su şişesi

Isı, mide ve karın ağrısı için basit ama etkili bir ilaçtır. Elektrikli battaniye, ısıtma yastığı veya sıcak su şişesi alın ve ağrınızın üzerine koyun. Sıcak olsun ama sizi yakacak kadar değil. 10-15 dakika, rahatlayana kadar bekleyin. Ayrıca yemek yedikten sonra midenin üzerine sıcak su koymak, sindirim sisteminde dolaşımın artmasına yardımcı olur. Bu şekilde yiyecekler daha kolay sindirilir ve karın ağrısı azalır.

Zencefil

Zencefil, karın ve mide ağrısı tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir baharattır. Zencefil, bağırsakları hareketlendirerek ve gaz sorununu gidererek mide problemlerine yardımcı olur. Zencefil, aynı zamanda sindirim sisteminin sindirim kapasitesini arttırmakla kalmaz, vücudun tüm gerekli besin maddelerinin alınmasına etkin bir şekilde izin vermesini sağlar.

Zencefil neye iyi gelir? Nasıl tüketilmeli? Besin değeri ve faydaları

Anti-enflamatuar etkisiyle bağırsaklardaki ve midedeki iltihabı azaltarak bunun sebep olduğu karın ağrısını azaltır. Sindirim yardımcısı olan zencefil, yiyeceklerin, sindirim sistemi boyunca rahatça geçmesine yardımcı olur. Zencefil çayı hazırlamak için; soyulmuş bir zencefili rendeleyin ve bir fincan sıcak suya yarım çay kaşığı kadar ekleyin. Yaklaşık üç dakika bekletin, sonra zencefili süzün ve çayı için.

Papatya çayı

Papatya çayı da hazımsızlık, mide krampları, adet ağrısı ve kas krampları gibi problemleri tedavi etmek için doğal ve etkili bir bitkisel ilaçtır. Papatya mide problemlerini hafifletmeye yardımcı olan çeşitli antimikrobiyal ve antioksidan özellikler içerir. Papatya çayı karın ağrısını hafifletmeye yardımcı olur ve krampları rahatlatır. Ancak, kanarya otu alerjisi olan insanlar papatya tüketmemelidir.

Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatyanın iyi geldiği hastalıklar

Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesi de karın ağrısından kurtulmak için etkili bir besindir. Kabızlık tedavisinde gerçekten yararlı liflerden oluşur. Ayrıca yulaf ezmesi, kolesterol seviyelerini korumak, kanseri önlemek, kilo kaybına yardımcı olmak ve kan şekeri düzeylerini korumak için de çok faydalıdır. Yulaf ezmesi aynı zamanda mide rahatsızlığına da iyi gelir.

Nane

Nane de mide ağrısı ve irritabl bağırsak sendromunda çok etkilidir. Nane, besinlerin bağırsaktan daha hızlı geçmesini sağlayarak sindirim sistemini korur ve mide kramplarını önler. Nane yağı aynı zamanda Gaz-X gibi reçetesiz ilaçlarda ve irritabl bağırsak sendromu için kullanılan kapsüllerde kullanılır. Mide ağrısında taze nane çayı tüketmek çok etkilidir. Taze nane çayı hazırlamak için bir bardak ılık suya birkaç yaprak taze nane atın ve karıştırın.

Nanenin faydaları nelerdir? Nane limon çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

Kekik

Kekik, mide problemlerini doğal olarak tedavi etmede çok yardımcıdır. Kekik kullanmak sadece mide kramplarını ve gazı iyileştirmekle kalmaz, ayrıca sindirimi de kolaylaştırır. Kekik yağı, spazm karşıtı özelliği ile gazı aşağı doğru itmeye yardımcı olur. Kekik çayı hazırlamak için; bir çay kaşığı kuru kekik yaprağını ılık suya ekleyin ve yaklaşık 10 dakika boyunca kapalı bir şekilde bırakın ve sonra kekik yapraklarını süzün ve çayı için.

Kekiğin faydaları nelerdir? Kekik yağı neye iyi gelir? Nasıl kullanılır?

Rezene tohumları

Rezene karın ağrısı, mide krampları ve gaz için iyi bir bitkisel ilaçtır. Günde üç kez rezene tohumlarından hazırlanan çay içmek mide için çok faydalıdır. Rezene anesthole aspartik asit içerir. Anesthole, (sindirim ve mide sularının salgılanmasını uyarmaya yardımcı olur), mide ve bağırsak iltihabını azaltırken, aspartik asit anti-flatulent olarak çalışır ve mideden fazla gazı doğal bir şekilde gidermeye yardımcı olur.

Rezene nedir, nasıl kullanılır? Rezenenin faydaları nelerdir?

Rezene tohumları aynı zamanda çok iyi müshil ajanlardır ve sadece bağırsakları temizlemeye yaramaz, aynı zamanda bağırsakların iyi peristaltik hareketlerini korumaya yardımcı olur. Rezene tohumlarında bulunan histidin gibi antibakteriyel ve dezenfektan nitelikler ve amino asitler sindirim sisteminin işlevselliğini geliştirmeye yardımcı olur ve hazımsızlığın neden olduğu ishali tedavi eder.

Ne zaman doktora gidilmeli?

 • Şiddetli, tekrarlayıcı, artan ve devamlı karakterde ağrılar
 • Ağrı ile nefesin kesilmesi, baygınlık hissi, kanama, kusma ve yüksek ateş olması
 • Karın ağrısının göğse, boyuna ve omuza yayılması
 • Dışkıda kan görülmesi
 • Karında gerginlik ve şişme olması
 • Bu araştırmalar sırasında hekimin deneyimi, görgü ve bilgisi büyük önem taşımaktadır.

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest

2 Yorum
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Nazım
Nazım
3 yıl önce

Apandisit sol alt karında değil düzeltin

Gülcan
Gülcan
2 yıl önce
Cevaben  Nazım

Hayır sağ da

Araç çubuğuna atla